طيور
مطالبي پيرامون نگهداري و پرورش طيور

 در جوجه‌كشي دو جور دماسنج كاربرد دارد: - دماسنج خشك - دماسنج تر 

دماسنج كم آب دماي هوا را نشان مي دهد و رابطه بي واسطه با پرورش جنيني دارااست هرچه دما اكثر باشد رويش جنين عمده ميشود . دماسنج تر سكو تبخير آب را سناريو ميدهد و رطوبت نسبي و از دست دادن وزن تخم شترمرغ را مشخص مينمايد . در اين نصيب خواسته از درجه حرارت، مرتبه حرارتي مي‌باشد كه توسط دماسنج خشك نشان داده ميشود .

دستگاه جوجه كشي
تخم شترمرغ خيلي به نوسانات درجه حرارت ماشين جوجه‌كشي حياتي نميباشد بلكه نسبت به تفاوت جايگاه حرارت در بالا و تحت تخم در ماشين جوجه‌كشي كليدي است درجه حرارت ستر في مابين 5/35 تا 37 سكو سانتي‌گراد پيشنهاد مي‌گردد بيرون از اين دامنه يا نوسانات شديد جايگاه حرارت منجر پيدايش مشكلاتي از قبيل ناهنجاري در جوجه توليدي مي شود .
رطوبت نسبي از تفاوت دماسنج‌هاي تر و خشك معين ميگردد عدد دماسنج خشك هيچ گاه كمتر از دماسنج خيس نمي باشد بطور مثال چنانچه دماسنج خشك 5/35 سكو را نشان دهد و دماسنج تر 3/21 رتبه سانتي‌گراد باشد با مراجعه به جدول در مي يابيم رطوبت نسبي 25% مي باشد .
چرا رطوبت نسبي اهميت دارد؟ رطوبت نسبي هوا در جوجه‌كشي بستگي تام به از دست دادن وزن تخم شترمرغ داراست و اندك شدن وزن تخم اندازه كيسه هوايي را معلوم مي‌كند و بنابراين اندازه هواي جان دار در تخم شتر مرغ جهت جوجه پيشين از بيرون شدن از پوسته را معلوم ميكند . هرچه رطوبت نسبي كمتر باشد كيسه هوايي بزرگتر است . رطوبت مضاعف هم باعث مشكلاتي مي‌گردد و جوجه توليدي پايين موقعيت رطوبت بيش از حد ضعيف مي‌باشد و ناهنجاري‌هايي از قبيل تومور در گردن، كوتاهي پا و پنجه هاي پا مشاهده ميگردد . بنابراين رطوبت تا40% جهت جوجه‌كشي تخم شترمرغ توصيه ميگردد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۵۴:۳۰ ] [ ت.ج ] [ نظرات (0) ]

در جوجه‌كشي دو مدل دماسنج كاربرد دارد: -
دماسنج خشك -
دماسنج تر دماسنج كم آب دماي هوا را نشان مي‌دهد و ارتباط بدون واسطه با رويش جنيني دارااست هرچه دما بيشتر باشد رويش جنين عمده ميگردد . دماسنج تر سكو تبخير آب را نمايش مي دهد و رطوبت نسبي و از دست دادن وزن تخم شترمرغ را معين مي كند . در اين نصيب منظور از مرتبه حرارت، درجه حرارتي است كه به وسيله دماسنج خشك نشان داده مي‌گردد .

دستگاه جوجه كشي


تخم شترمرغ خيلي به نوسانات جايگاه حرارت خودرو جوجه‌كشي حياتي نيست بلكه نسبت به تفاوت سكو حرارت در بالا و ذيل تخم در خودرو جوجه‌كشي اساسي هست درجه حرارت ستر در ميان 5/35 تا 37 درجه سانتي‌گراد پيشنهاد مي گردد خارج از اين دامنه يا نوسانات شديد رتبه حرارت باعث پيدايش مشكلاتي از قبيل ناهنجاري در جوجه توليدي مي گردد .
رطوبت نسبي از تفاوت دماسنج‌هاي خيس و خشك مشخص و معلوم مي‌شود عدد دماسنج خشك هيچ گاه كمتر از دماسنج تر نيست بطور نمونه چنانچه دماسنج خشك 5/35 سكو را نشان دهد و دماسنج خيس 3/21 رتبه سانتي‌گراد باشد با مراجعه به جدول در مي يابيم رطوبت نسبي 25% مي باشد .
چرا رطوبت نسبي اهميت دارد؟ رطوبت نسبي هوا در جوجه‌كشي بستگي تام به از دست دادن وزن تخم شترمرغ دارد و قليل شدن وزن تخم مقدار كيسه هوايي را مشخص مي‌كند و براين اساس ميزان هواي جان دار در تخم شتر مرغ جهت جوجه گذشته از خارج شدن از پوسته را معلوم مي‌كند . هرچه رطوبت نسبي كمتر باشد كيسه هوايي بزرگتر مي باشد . رطوبت مضاعف نيز سبب ساز مشكلاتي مي‌گردد و جوجه توليدي زير شرايط رطوبت بيش از حد ضعيف هست و ناهنجاري‌هايي از قبيل تومور در گردن، كوتاهي پا و پنجه هاي پا مشاهده مي‌شود . بنابراين رطوبت تا40% جهت جوجه‌كشي تخم شترمرغ توصيه مي شود .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۴:۱۳ ] [ ت.ج ] [ نظرات (0) ]

 عبارت مايكوتوكسين به كليه سموم ايجاد گرديده توسط قارچها اطلاق مي شود . امروزه ۳۰۰ تا ۴۰۰ مايكوتوكسين شناخته گرديده است . مهم‌ترين مايكوتوكسينهاي صنعت طيور شامل ؛ آفلاتوكسين ، اوكراتوكسين ها ، ميتوكسينها ( دي اكسي نيوالنول – DON ) ، زرالينون و اووسپورين و ۲ – T توكسين ها مي باشند .

دستگاه جوجه كشي

آفلاتوكسين نام همگاني گروهي از تركيبات مشابه شيميايي مي باشند كه مشتمل بر ۱B ، ۲ B ، ۱G ، ۲G بوده و به وسيله قارچهاي پارازيتي فلاوس (Flavus) از متاع آمپرتريلوس ساخت مي شوند . مقدار شيوع سموم آفلاتوكسيني در خوراكهاي طيور از اشكال سموم ديگر فراتر ميباشند . اين سموم علاوه بر كنجاله بادام زميني در كنجاله تخم پنبه ، سويا ، ذرت ، جو ، گندم و يولاف پيدا مي شود . يقين بر اين مي باشد كه همه پرنده ها اهلي نسبت به آفلاتوكسين حساسيت دارا‌هستند ولي ميزان آلرژي به آن در مرغ از همگي تحت خيس و در اردك از تمامي عمده است . ظاهرا" چه بسا در مقدار حساسيت به آفلاتوكسين تفاوتهاي نژادي و سويه ايي وجود داراست .طيوران علاوه بر كاهش وزن تن و ضريب تبديل غذا علامت ها گسترده اي از جمله گران قدر شدن كبد ، طحال ، لوزالمعده ، كوچك شدن بورس ، بي رنگ شدن تاج ، ساق پا و مغز استخوان را نشان مي دهند . در مطالعه نشان داده شده مي باشد كه آفلاتوكسين با كاهش آنزيمها و اسيدهاي صفراوي قضيه نياز هضم چربي ، بازدارنده از هضم چربي بوسيله جوجه هاي گوشتي مي شوند . آفلاتوكسين در جوجه هاي گوشتي بصورت يك سم كبدي عمل مي نمايد . مسموميت كبدي با ارتقا در سطح ليپيد كبد و همچنين نقص‌ در ايجاد پروتئين كبدي انعكاس مي يابد . مسموميت كبدي منجر توليد بيماري هاي شديد منعقد خون و اندك خوني مي شود . آفلاتوكسين منجر ارتقاء اندازه آلرژي جوجه هاي گوشتي به كبود شدن ماهيچه ها در ارتفاع دوران جابجايي پرنده هاي زنده و كار آوري آن ها مي شود .ارتباط آفلاتوكسين با ايجاد كوفتگي در جوجه هاي گوشتي خيلي بالا مي باشد . مشخص و معلوم شده هست كه اين كوفتگي در غلظتهاي آفلاتوكسين ذيل تر از ۱۰۰ قسمت در ميليون در خوراك رخداد مي افتد . و مرحله آفلاتوكسين طعام كه سبب كوفتگي مي شود دوچندان ذيل خيس از سطوح متوقف كننده رشد مي باشد . كبد چرب در جوجه هاي گوشتي مي تواند از مصرف مقادير دوچندان زير آفلاتوكسين بوجود آيد . مصرف آفلاتوكسين غذا بوسيله مرغان تخمگذار مي تواند موجب كاهش ايجاد تخم مرغ مي شود و سبب وقوع كبد چرب مي شود .
اثر
آفلاتوكسين بر روي مقاومت و سيستم ايمني : اين‌كه آفلاتوكسين ها مقاومت و ايمني ذاتي پرندگان را كاهش مي دهند هنوز كاملا" معين نشده مي باشد البته با مصرف آفلاتوكسين ، آلرژي به يك‌سري از بيماري هاي عفوني مثل سالمونلايي و كوكوسيديوز تشبيه مي شود . گزارش شده ميباشد كه تغذيه آفلاتوكسين به طيور سبب كاهش آنتي بادي و عكس العمل هاي با واسطه سلولي مي شود كه اين باعث شيوع شديد بيماري حتي بعد از آن از انجام واكسيناسيون مي شود .به حيث مي برسد اثرات آفلاتوكسين بر روي گونه هاي بافتهاي لمفاتيك تن به منظور مصرف بستگي دارد . در سطح هاي متوسط ( ۱۰/۵ ، B نصيب در ميليون ) باعث كوچك شدن تيموس مي شود اما بورس پايين تأثير قرار نمي گيرد ، البته در روزهاي بالاتر ( ۱۰ – ۵/۲ نصيب در ميليون ) سبب ساز كوچك شدن تيموس و بورس مي شود . به طور خلاصه ، آفلاتوكسين ها بضاعت و توان مرغها را جهت توليد پروتئينها كاهش مي دهند . و براين اساس ساخت آنتي باديها نيز كاهش مي يابد . كه اين باعث به ايجاد غلظت آنتي بادي زير در چهره مصرف آفلاتوكسين قبل ، در ارتفاع و آن‌گاه از تجويز آنتي ژن يا قرار به دست آوردن در معرض آلودگي خواهد شد . مصرف آفلاتوكسين باعث كوچك شدن بورس در تيموس مي شود . بافتهاي لمفاتيك عمده مثل بورس و تيموس جهت بسط سيستم ايمني در تن مورد نياز مي باشد . بدين ترتيب به ياد اثر آفلاتوكسين ها بر روي اين بافتها ، فقدان ايمني يا واسطه سلولي و مزاجي در مرغها چشم مي شود .مسموميت با آفلاتوكسين ها باعث اختلال در ساخت عكس العمل ايمني به عفونتهاي بيماري گامبورو ، بيماري نيوكاسل ، بيماري مارك آلودگي با سالمونلا و كوكسيديوز مي شود . بعلاوه مسموميت با آفلاتوكسين چه بسا در صورت عالي بودن كيفيت واكسن و مطلوب بودن روش واكسيناسيون سبب به پيدايش گونه هاي در واكسن مي شود .
آفلاتوكسين با ويتامينهاي محلول در چربي تداخل مي نمايند آفلاتوكسين ها ذخاير كبدي ويتامين A را كاهش داده و احتياجات غذايي ويتامين ۳D را به ازاي هر مورد قسمت در ميليون آفلاتوكسين در جيره به اندازه ۶۱/۶ واحد در بين المللي در كيلوگرم جيره افزايش مي دهند .در موقعيت مسموميت آفلاتوكسيني احتياجات ويتاميني ، پروتئيني و يك سري از اسيدهاي آمينه مرغها بطور كلي افزايش مي يابد . نشان داده گرديده هست كه اضافه كردن تكميل كننده متيونين به جيره طيور در فراتر از مقادير احتياجات گزينش شده به وسيله NRC كاهش رشدي را كه معمولا" در طول بازه مسموميت آفلاتوكسيني مشاهده مي شود ، كمتر مي كند .يك عدد ديگر از مايكو توكسينها سيترنين هست كه يك سم كليوي مي باشد كه نشانه ها آن با كاهش پرورش ، كاهش مصرف طعام و افزايش مصرف آب تشخيص داده مي شود . ارتقا مصرف آب با اسهال شديد هم پا مي باشد . اثرات سكو حرارت ، رطوبت و اسيد پروپيونيك را بر روي ميزان رشد كپك روي ذرت و توليد سيترنين متعاقب آن مسئله مطالعه قرار گرفت . نتايج نشان داد كه درجه حرارت عامل بيشتر تعيين كننده مقدار كپك در ذرت مي باشد . در هر سطح رطوبتي مورد مطالعه ( ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ آب بيش تر شدن ) رويش كپك در مثال هاي كشت گرديده در درجه حرارت اتاق فراتر از نمونه هايي بود كه در مرتبه حرارت زير خيس قرار داده گرديده بودند .مؤثر بودن اسيد پروپيونيك به اندازه رطوبت ذرت وابسته بود، با ارتقاء اندازه رطوبت ذرت به اسيد پروپيونيك بيشتري جهت جلوگيري از پرورش كپك و ساخت سم نياز بود .از مايكوتوكسين ديگر در صنعت طيور اوكراتوكسينها مي باشند .اين سم در ذرت ، جو ، يولاف ، بادام زميني چشم مي شود . مقدار مسموميت اوكراتوكسين در جوجه ها اكثر از سموم ۲ – T يا آفلاتوكسين مي باشد، دستكم اندازه بازدارنده پرورش اوكراتوكسين در جوجه هاي برنا گوشتي ۲ نصيب در ميليون مي باشد . در حاليكه اين اندازه در موضوع آفلاتوكسين برابر ۴/۲ و در ۲ – T برابر با ۴ قسمت در ميليون مي باشد . در جوجه هاي گوشتي آثار پاتولوژيكي مشتمل بر از دست دادن شديد آب بدن ، لاغري مفرط ، خونريزي پيش معده ، نقرس احشاء هم پا با رسوبات سفيد رنگ اورات در سرتاسر حفره بدني و اندامهاي داخلي مي باشد .اندام هدف همگي مي باشد . چون اوكراتوكسين يك سم كليوي بوده و اعمال كليه را از طرز پاره كردن مجاري نزديك مختل مي كند . جراحت كليوي با واسطه دست اندركاران مسموم كنند ، همگي منجر به افزايش فشار خون مي شود .اوكراتوكسين نيز در كبود شدن جوجه هاي گوشتي همانند آفلاتوكسين دخيل مي باشد و اثرات آن هم طولاني تر مي باشد .اوكراتوكسين سبب ساز كاهش مقاومت استخوان و لاستيكي شدن استخوان مي شود كه در ارتباط با ارتقا قطر استخوان ساق و احتمالا" كاهش معدني شدن بافت استخوان مي باشد .نشان داده شده ميباشد كه اوكراتوكسين نيز سيستم ايمني طيور را تحت تأثير قرار مي دهد .كاهش مقدار اندامهاي لمفوئيد ( بورس ، تيموس و طحال) نيز آن‌گاه از تغذيه سم مشاهده گرديده مي باشد . سفارش شده مي‌باشد كه مقدار اوكراتوكسين خوراك در حد قابليت مي بايست پايين حفظ شود . چون از تجمع آن در بافتهاي طيور و اثرات سرطان زايي آن ها نمي توانايي ديده پوشي كرد .
رئيس
و ممانعت از عمل مايكوتوكسينها : كنترل رويش و ايجاد مايكوتوكسينها در توليدها دامي خيلي با اهميت مي باشد .
كنترل پرورش مايكوتوكسينها در طعام مي تواند به صورت زير صورت گيرد: ۱ .
مراقبت رطوبت پايين ۲ .
استعمال از طعام تازه ۳ .
تميز كردن لوازم ۴ . استفاده از ممانعت كننده هاغلات و ديگر غذاهاي كم آب مي مي بايست در رطوبت ۱۴ درصد يا اين كه پايين تر براي جلوگيري از پرورش مايكوتوكسينها نگهداري مي شوند .
۱- كنترل رطوبت : رطوبت به تنهايي مهمترين فاكتور در تعيين سرعت پرورش مايكوتوكسينها در غذا مي باشند . رطوبت جانور در غذا از سه منشا تأمين مي شود .۱- رطوبت اجزاي غذا ۲- رطوبت روند فعاليت آوري غذا ۳- رطوبت محيطي كه خوراك حفظ يا اين كه انبار مي شود . در اختيار گرفتن درصد رطوبت طعام وقتي برد آمير خواهد كه رطوبت هر سه مبداء تأمين كننده كنترل شود .
۱)
رطوبت در اجزاي خوراك ذرت و ديگر غلات منشاء كليدي رطوبت طعام ميباشند و اولين قدم حساس در در اختيار گرفتن رطوبت خوراك ، در دست گرفتن آن در محيطي كه غلات قرار دارند باشد . هوا در اين سالها خيلي مرطوب هستند و خوراكي كه در آغاز رطوبت خيلي پاييني داشتند وقتي كه در اين محفظه مرطوب قرار مي گيرند رطوبت آن ها ارتقاء خواهد يافت . رطوبت اين سالنها ( محيط ) مي بايد بوسيله تأمين تهويه كافي كنترل شود .
۲)
استعمال از غذا تازه براي پرورش و ساخت مايكوتوكسين در غذا بازه لازم مي باشد . براين اساس اصلي مي باشد كه خوراكي كه مقطع استعمال تحويل گرفته مي شود تازه باشند . عموما" غذا براي بيش از قريه روز نبايد تهيه شود و طي اين بازه مي بايست به مصرف برسد . مدير سيستم تحويل طعام ( خوراك دهي ) خيلي مهم مي باشد . در چك فارمهاي پرورشي طيور كه دارنده كارايي ضعيف تري بودند متوجه شدند كه غذا متعددي در داخل دانخورهاي آن‌ها باقي مي ماند . در يكي از اين فارمها، طعام داراي بيشترين اندازه رطوبت و بيشترين و كمترين دما تعداد كپك بوده . دانخورهايي كه مدام مالامال از طعام مي باشد ، اين غذا نسبت به خوراكي كه در تانكهايي مراقبت طعام مي باشند داراي تازگي كمتري مي باشند . حيوان‌ها رغبت دارا هستند كه در مقدمه غذا لايه بالايي را مصرف نمايند و غذا لايه پاييني دانخوريها باقي خواهد ماند . و مجال هاي بيشتري را براي رويش كپك مهيا مي نمايد . براي حل اين خلل ، سيستم دانخوري مي مي بايست هفتگي قطع شود سپس حيوان ها ناچار خواهند بود همه خوراك دانخوريها را مصرف كنند .
به كار گيري
از ممانعت كننده قارچها انواع
ممانعت كننده هاي قارچها استفاده از ممانعت كننده هاي شيميايي قارچها عملي خوب در صنعت طعام مي باشد . به هر حال ممانعت كننده هاي قارچها يك عدد از تعدادي راه و روش قضيه استعمال در فرآيند كامل در دست گرفتن رويش قارچها مي باشد ، ولي نبايد در حد زيادي به آن‌ها اعتماد كرد .
گونه هاي
كليدي ممانعت كننده هاي قارچها دربرگيرنده : ۱ .
تركيبات اسيدهاي اورگانيك ( آلي ) ( براي مثال ، پروپيونيك ، سوربيك ، بتروئيك و اسيد استيك ) ۲ .
نمك هاي اسيد هاي اورگانيك ( آلي ) ( پروپيونات كلسيم و سوربات پتاسيم ) ۳ . سولفات مس انواع مايع يا جامد ممانعت كننده ها كه به طور يكنواخت در تمام غذا توزيع شوند به خوبي جواب مي دهد . عموما" صورت اسيد ممانعت كننده هاي قارچها نسبت به كمك هاي اسيدي كار بيشتري دارند .
پراكندگي
فاكتور هاي متعددي ، كارآيي ممانعت كننده هاي قارچ را تحت تأثير قرار مي دهد . توجه و اعتنا درست به اين فاكتورها مي تواند دوچندان داراي فايده باشد . مرحله داخلي هر اجزاي غذا مي مي بايست با ممانعت كننده در تماس باشد . ممانعت كننده مي بايد در اجزاي غذا نفوذ نمايد . براي اين‌كه قارچهاي داخلي محدود خواهند شد . مقدار ذرات براي ممانعت كننده شيميايي قارچها مي مي بايست كوچك باشد براي اين كه خيلي از ذرات غذا قابليت تماس با ممانعت كننده ها را داشته باشند . عموما" ذرات كوچكتر ممانعت كننده ها عمده كارآيي داراست .
اثر
اجزاي خوراك اجزاي غذا ممكن مي‌باشد اكثر اوقات سعي ممانعت كننده قارچها را پايين تأثير قرار دهد . پروتئين يا تكميل كننده هاي معدني ( به عنوان مثال كنجاله سويا ، پودر ماهي ، ضايعات طيور ) سبب ساز به كاهش كارآيي اسيد پروپيونيك مي شود .اين موادها مي توانند اسيدهاي آزاد را خنثي كنند و آنها را به نمك هاي مطابقشان تبديل نمايد كه فعاليت آنها به تيتر ممانعت كننده ها كمتر است . چربي جيره عمل اسيدهاي اورگانيك را افزايش مي دهد كه احتمال دارد بواسطه ارتقاء نفوذ شان درون اجزاي طعام مي باشد . فاكتورهاي ناشناخته اي در ذرت غالبا" كارآيي ممانعت كننده هاي اسيد آلي را تغيير و تحول مي دهد .
تأثير
پلت كردن به كارگيري گسترده طعام پلت گرديده در صنعت غذا با به كارگيري از ممانعت كننده هاي قارچها داراي منفعت خيس خواهد بود حرارت كه غذا را در ارتفاع پلت تخريب مي كند، موجب افزايش كارآيي اسيدهاي آلي مي شود . عموما" دماي فراتر پلت كارآيي ممانعت كننده را بخش اعظم مي كند .
سولفات
مس كارآيي مس به تيتر ممانعت كننده قارچها گوناگون است . در حالتي كه چه سولفات مس در برنده ها بهبود شدن تن و ضريب تبديل در جوجه هاي گوشتي را نشان داده هست ، البته سطح هاي و يا در مس ممكن مي‌باشد براي حيوان ها جوان سمي باشد و در محفظه تجمع پيدا مي كند . به علاوه ، پژوهش ها اخير نشان داده كه تغذيه سولفات مس به طيور موجب تشكيل ضايعات دهاني مشابه آنهايي كه توسط برخي از مايكوتوكسينها ايجاد مي شود ، مي گردد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۰:۴۹ ] [ ت.ج ] [ نظرات (0) ]

حتياج
به مرغ كرچ نيست در هر لحظه و در هر فصل مى‌توان عمل جوجه‌كشى را انجام داد
ثانياً
- از تعداد بيشمارى تخم‌مرغ مى‌توان براى جوجه‌كشى در آن واحد به كارگيري كرد و نظير جوجه‌كشى طبيعى محدوديتى از اين لحاظ وجود ندارد
ثالثاً - بيمارى و خطرآلودگى را به‌خوبى مى‌توان در اختيار گرفتن كرد .
اين مزايا و محسنات ديگر منجر گرديده است كه امروزه در تمام كشورهاى دنيا از جوجه‌كشى مصنوعى استعمال شود و جوجه‌كشى طبيعى متروك گردد
از نظر تاريخچه آدم از قرن‌هاى پيش به تامل استفاده از جوجه‌كشى مصنوعى بوده مي باشد . در چين قديم تخم‌مرغ‌ها را در حرارت زغال قرار مى‌دادند .
يك قرن گذشته از ميلاد مسيح در چين براى اين مراد از كود اسب به كار گيري مى‌كردند كه حرارت حاصله از تخميرات سبب توليد گرما و رويش جنين مى‌شده است
چينى‌ها در اين قضيه از طبيعت و خود مرغان الهام گرفتند .

دستگاه جوجه كشي
بدين ترتيب كه در طبيعت بعضى از پرندگان تخم خويش را در شن‌هاى گرم و برخى ديگر تخم خويش را در مواد آلى مى‌گذارند بر اثر تخمير حرارت، توليد گرديده و محيط براى رشد جنين مساعد مى‌گردد
از
جمله در استراليا پرنده‌اى به‌نام لئي پويا پكيلاتا وجود دارااست كه لانه خويش را از مواد آلى در شن و ماسه بنا مى‌كند تخم خود را نيز در همين مكان مى‌گذارد .
بعداً بر اثر تخمير توليد حرارت اضطراري براى رويش جنين مى‌شود بدين ترتيب پس از طى مقطع اضطراري جوجه‌ها از تخم بيرون مى‌‌شوند آنگاه از چينى‌ها مصرى‌ها از طريق جوجه‌كشى مصنوعى به كار گيري نمودند . بدين ترتيب كه تخم‌مرغ‌ها را در اتاق‌هاى پايه‌دار مى‌خواباندند .
و حرارتى كه به‌وسيله حريق در زير آن تهيه مى‌شد اتاق را گرم مى‌كرد مثال
دستگاه جوجه كشي صنعتي مثال
دستگاه جوجه كشي صنعتي جوجه
كشي چيست؟ دستگاه جوجه كشي چيست؟ تاريخچه جوجه كشي
دستگاه جوجه‌كشي يا خودرو جوجه‌كشي (به انگليسي: انكوباتور) دستگاهي مي‌باشد كه ميتواند شرايطي شبيه با شرايط خوابيدن پرنده مادر بر روي تخم را از پاراگراف رطوبت، دما و چرخش ساخت كند تا تخم‌هاي نطفه‌دار در بازه زماني بازه مشخص نسبت به نوع تخم تبديل به جوجه شوند .
اين جور دستگاه‌ها ظرفيت‌هاي مختلفي براي گونه‌هاي متفاوت تخم پرنده ها كوچك، همچون قناري، و بزرگ، زيرا شترمرغ دارند
براى
ازدياد نسل طبيعت غريزه مخصوصى به‌نام كرچى ( برودينگ) در مرغان به وديعه گذاشته ميباشد كه آن را مى‌توان غريزه و يا حس مادرى معنى كرد
به حكم اين غريزه مهيا خوابيدن روى تخم‌مرغ و جوجه درآوردن مى‌شوند . در مرغان وحشى غريزه كرچى اغلب در فصل بهار پديدار مى‌شود . ولى در مرغان اهلى اين حس علاوه‌بر فصل بهار در فصول ديگر نيز كم و بيش ظاهر مى‌گردد . در وضعيت كرچى مرغ از تخم‌ مى‌رود، در گوشه‌اى منزوى مى‌شود و صداهاى مخصوصى بر مى‌آورد و بالاخره عشق وافرى به خوابيدن در روى تخم‌مرغ نشان مى‌دهد .
به‌وسيله اين نشانه ها به آسانى مى‌توان مرغ كرچ را تشخيص داد
مرغ
كرچ با حرارت تن خويش تخم‌مرغ را گرم مى‌كند و حرارت مطلوب را براى رويش جنين درون تخم‌مرغ آماده مى‌سازد همچنين با رطوبت بدن مانع از تبخير رطوبت داخلى تخم‌مرغ مى‌گردد ضمناً به حكم غريزه اگرچه ساعت يك‌بار تخم‌مرغ را مى‌چرخاند و در ضمن تهويه ضروري را براى آنان مهيا مى‌كند .
بدين ترتيب محيط را براى رويش جنين مهيا مى‌سازد سابقاً
بيشتر جوجه‌كشى به‌وسيله مرغ و طيور طبيعى انجام مى‌شد ولى در سال‌هاى اخير با بسط وسيع و سريع رشد طيور جوجه‌كشى طبيعى متروك گرديده مي باشد و به‌جاى آن از جوجه‌كشى مصنوعى به كارگيري مى‌شود چنين اتاق‌هائى اكثر اوقات از آجر پخته ساخته مى‌شد و اندازه زيادى تخم‌مرغ در آن جاى مى‌گرفت معمولاً براى تحويل هر دو جوجه سه‌ تخم‌مرغ خوابانده مى‌شد و جوجه‌هاى درآمده به صاحب تخم‌مرغ تحويل مى‌گرديد .هنوز
در بعضى از نقاط مصر از اين طريقه براى جوجه‌كشى استعمال مى‌شود
اولين
كسى كه پايه جوجه‌كشى را بر مبناى امروزه ريخت رآمور در سال ۱۷۵۰ بود او از تخمير پهن اسب، براى ايجاد حرارت به‌منظور جوجه‌كشى به كار گيري نمود و نتيجه رضايت‌بخشى از اين امر گرفت
بعداً مردى انگليسى به نام جان شامپيون در سال ۱۷۷۰ به‌وسيله ارسال كردن هواى گرم در اتاقى كه تخم‌مرغ‌ها را خوابانده بود به جوجه‌كشى مصنوعى مبادرت ورزيد .
در سال ۱۷۷۷ يك فيزيكدان فرانسوى به‌نام بانمن از حرارت آب گرم كه به‌وسيله ديگ توليد مى‌شد براى جوجه‌كشى به كار گيري كرد و همين دستور مبناى ساختن ماشين‌هاى جوجه‌كشى جديد گرديد
در آمريكا اولين ماشين جوجه‌كشى در سال ۱۸۴۴ توسط چارلز سايفرز ساخته شد كه به‌وسيله هوا فعاليت مى‌كرد در سال ۱۹۱۸ پزشك اسميت ماشين جوجه‌كشى را طبق اصول جديد توليد .
در سال ۱۹۲۳ اولين ماشين جوجه‌كشى برقى به‌وسيله كمپانى پترسايم آمريكا ساخته و به بازار رسول شد كه موضوع استقبال بسيار رويش دهندگان طيور قرار گرفت
آن گاه
كمپانى‌هاى ديگر در سرتاسر دنيا به ساختن انواع متفاوت ماشين جوجه‌كشى مبادرت ورزيدند كه از كليه مهمتر كمپانى‌هاى روبنس و جمس‌وى و پترسايم بلژيك و غيره مى‌باشد در سال‌هاى اخير به موازات پيشرفت علم ها و تكنيك در شيوه ساختمان ماشين‌هاى جوجه‌كشى نيز تغييرات و تحولات زيادى به وجود آمد به‌طورى كه اشكال گوناگون ماشين جوجه‌كشى با سيستم‌هاى گوناگون و ظرفيت‌هاى متفاوت به بازار آمده ميباشد .
در آمريكا و اروپا كابين‌ها و سالن‌هاى بزرگى را به‌صورت ماشين جوجه‌كشى درآورده‌اند كه از يك طرف صدها هزار تخم‌مرغ وارد و از طرف ديگر صدها هزار جوجه توليد گرديده خارج مى‌گردد
از
حيث مقايسه پيشرفت جوجه‌كشى مصنوعى بايد يادآور شد كه در سال ۱۹۱۸ در آمريكا صرفا ۲۵۰ عدد جوجه از طريقه جوجه‌كشى مصنوعى به‌دست آمد در حالى‌كه در سال ۱۹۴۳ تعداد ۱۰۱۱۲ ماشين جوجه‌كشى در آمريكا فعاليت داشته هست در سال‌هاى اخير اين رقم يك‌سري برابر گرديده است
در
ايران نيز به موازات پيشرفت صنعت مرغدارى در فرمان جوجه‌كشى مصنوعى نيز پيشرفت بسيار قابل ملاحظه‌اى به‌وجود آمده ميباشد و تعداد زيادى تشكيلات بلندمرتبه جوجه‌كشى دولتى و خصوصى به‌وجود آمده است
طبق آمار جان دار تعداد جوجه‌اى كه توسط مؤسسات دولتى و خصوصى در تهران در سال ۱۳۴۴ توليد شده بالغ بر ۱۱۱،۶۱۰،۰۰ جوجه يك‌روزه بوده ميباشد .
آمار غيررسمى كه در دست هست توليد جوجه يك‌روزه را در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۵۰۰ ميليون نشان مى‌دهد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: دستگاه جوجه كشي،
موضوع:
[ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۴:۲۵ ] [ ت.ج ] [ نظرات (0) ]

۱-تعريف و تاريخچه: كلمه و واژه پروبيوتيك يك واژه يوناني و به معناي براي زندگي مي باشد . در پيش‌رو آنتي بيوتيكها (مواد پادزبيست) به اينها مواد زيست همپا گفته مي شود . فولر (۱۹۸۹) پروبيوتيكها را مكملهاي غذايي ميكروبي دانست كه از طريق بهبود تعادل ميكروبي روده، تأثيرات داراي فايده بر روي صاحبخانه دارا‌هستند .

دستگاه جوجه كشي

اين تعريف جامع و جديد بر ماهيت زنده پروبيوتيكها تأكيد داراست . سوميريان در ۲۵۰۰ سال ق .مهمانها از شيرهاي تخمير شده كه يك مدل كامل كننده غذايي ميكروبي مي باشد، استعمال مي كردند . در آغاز قرن ۲۰ (۱۹۰۷)، آقاي مچنيك با اين مورد مبنا واساس علمي بخشيد . كه مي اظهار‌ بسياري از ميكروبها بخصوص باسيلهاي لاكتيكي (ماست) براي تندستي موءثر دانست . آنگاه تحقيقات در ده سال ۱۹۲۰ با ايالات متحده منتقل يافت . فهميدندكه اثر اينها درارتباط نزديك با دستگاه گوارش مي‌باشد (اسهال و . . .) روز جاري يك ديگري اينها در جيوه پذيرفته شده و تنها ويژگي كه مي تواند مشكل تر را ساخت نمايد ماهيت زنده پروبيوتيك‌ها مي باشد . در آتي به امداد مهندس ژنتيك مي توانايي باكتريها را به شكل تغيير اعطا كرد كه صفات ژني مناسب نظير سنتز مواد ضد ميكروبي آنزيمهاي گوارش به يار داشته باشد .
۲-تركيب و اجزاي مال هاي پروبيوتيكي: تاكنون سويه هاي زيادي جهت استفاده در تغذيه دام و طور، به عنوان پروبيوتيك معرفي گرديده است . بطور كلي پروبيوتيكلها از حيث دسته ميكروبي مؤثرشان به سه تيم تقسيم مي شوند: باكتريايي، قارچي، مخمري . باكتريهاي ساخت كننده اسيدلاكتيك از قبيل لاكتوباسيلها، استرپتوكوك ها و بيفيدوباكترها، بيشترين ارگانيسم هاي مي‌باشند كه درتهيه پروبيوتيكها بكار مي فرآيند . اين باكتريها در روده حيوان‌ها سلامت يافت گرديده و هيچ دسته مشكل را هم براي حيوان بوجود نمي آورند . باكتريها متعدد علامت پديوكوكوس، پرلاپيوني باكتركتريوم، لوكونوستوك و پاسيلوسن (سوتبيليس، ليشن فرميس، متويوثر . . .)، مخمرها (ساكاروميس سروزيزيه، ساكاروميس بولاردي و كانديداينتولايس) و قارچها (آسپرژيلوس اريزا و آسپرژيلوس نيگر) . پروبيوتيكها ممكن هست حاوي يك يا اين كه تعداد بيشتري (تا ۹) سوبا ميكرو ارگانيسمي باشند و مي توانند به شكل پودر، قرص، كپسول، گرانول و يا خمير به عمل روند، آنان همينطور مي توانند به چهره بي واسطه از طريق دهن با هم پا با آب و خوراك مصرف شوند .
ويژگي ها يك پروبيوتيك ايده آل: ۱- زنده و استوار باشد . ۲- بيماريزا قانوني نباشد . ۳- ميكروارگانيسم هاي تشكيل دهنده گرم + واز سويه مشخص باشند . ۴- دست كم مشتمل بر ۱۰۹×۳ واحد تشكيل دهنده كلونر (Cfa) . ۵- توان زنده ماندن بالا داشته باشد . ۶-قدرت تشكيل كلوني و زنده ماندن در شرايط روده . ۷-قابليت انتشار و ايجاد در مقياس صنعتي . ۸- مقاوم بودن در پيش‌رو موادمترشحه و دفع شده از Coli . E ۹- هنگام ذخيره سازي و انبار در وضعيت مرز كه پايدار باشد . ۱۰-توانايي تحريك سيستم ايمني بدن . ۱۱- توانايي ايجاد آنزيمهاي مؤثر بر هضم مواد غذايي . ۱۲- توان رقابت با ميكروبهاي بيماريزا در روده بر رمز تصاحب مقام و مواد غذايي مسئله نياز .
۴- فوايد استفاده از مكملهاي پروبيوتيكي در دامهاي اهلي: تأثيرات سودمندي عنوان شده (هر يك سري شواهد مربوط به آزمايشات همواره قابل اعتماد نيستند) ۱- بهبود پرورش دامها: عمدتاً بخاطر عفونت پايين درمانگاهي ناشي ازميكروارگانيسمهاي كاهش دهنده پرورش حاصل مي گردد . مثلاً در طيور، انتروكوكوس هيدرا ميكروارگانيسم عامل محدود كننده رشداست . ۲- بهبود بكارگيري غذا: مثلاً انتروكوكوسن فاسيوم در طيور، آنها را حاذق مي سازد تا سلولز را نيز هضم نمايند . ۳- افزايش توليد شير درگ و هاي شيري . ۴- بهبود ساخت تخم مرغ . ۵- بهبود وضعيت سلامتي: ناشي از افزايش مقاومت در برابر اين حالت نهايتاً موسين در سطح پرزهاي روده كوچك كاهش مي يابد و تعداد ميكروارگانيسم مفيد مانندي كتوباسيلها و نتيجتاً گونه هاي مضر نظير كل فرمها ارتقا مي يابد . پايه و اساس خواص زمينه ادعا براي پروبيوتيكها، تأثير ميكروفلور دستگاه گوارش است، چه روي تركيب آن و چه روي فعاليتهاي متابولسمي مربوطه، مي باشد .
۵-مكانيسم
عمل پروبيوتيكها: هنوز نحوه كار پروبيوتيكها به صحت معين نشده اما موردها تحت در اين باره پيشنهاده گرديده است: ۱- نگهداري جمعيت ميكروبي مفيد دردستگاه گوارش . ۲- ارتقا ميز باز اخذ مواد غذايي و بهبود هضم غذا . ۳- تغيير‌و تحول در متابوليسم باكتري . ۴- تويك سيستم ايمني .
۵- خنثي كردن توليفهاي باكتريايي روده: ۶-
برهه زماني و مورد ها مصرف كامل كننده هاي پروبيوتيكي در طيور: با اعتنا به تأثير اينها، خوبتر ميباشد كه در هنگامي خروج از تخم، هنگام معالجه با آنتي بيوتيكها و پس از پايان عصر معالجه و در مواردي كه گله پايين موقعيت استرس زا قرار داراست . بازه زماني مصرف از اين مكملها در جوجه هاي گوشتي و پولتها از ۴-۰ هفتگي، بطور دائمي و از روش طعام يا آب آشاميدني است . علت به كار گيري اينها در جوجه هاي يك روزه، استقرار سريعتر ميكروارگانيسم هاي اثر گذار در روده و درنتيجه محدود نمودن رويش سايرين هست . در طيور، ارگانيسم هاي موجود در پروبيوتيك را نمي بضاعت و توان ۷ روز پس از مصرف، در دستگاه گوارش يافت و پيشنهاد مي شود كه در كل زمان استفاده شود .
۷- تأثير بر طيور گوشتي: تعداد گزارشات مربوط به تجويز خوراكي پروبيوتيكها درطيور گوشت كه تأثير قابل توجه و تكرار پذي بر افزايش وزن، بهبود ضريب تبديل غذايي و بقيه پارامترهاي تغذيه اي مي گذارد، نسبتاً اندك مي باشد .
شعيب و همكاران در سال ۱۹۹۷ (تأثير پرونيفر يك پروبيوتيك تجاري دربردارنده باكتريها زنده مولد اسيولاكيك و آنزيمها) فريتس و همكاران از ۲۰۰۰ سيميلجانيك و همياران ۲۰۰۰۱ عبدالهي و همياران ۱۳۸۰، امام وحديد صانعي در سال ۱۳۸۱، مسائلي و مياحي در سال ۱۳۸۲، . . . .
گزارش
اندكي يا فاقد اثر: (ارز و همكاران ۱۹۹۹ ) هيچ اختلاف مضمون‌ داري را در افزايش وزن تبديل و از مصرف مشاهده نگردند .
۸-
تأثير بر طيور تخم گذار: ( گروگر و همياران ۱۹۷۷ ) تأثير مثبت روي تخم مرغ، ضريب تبديل و ميز اندازه تلفات .
(كوكس ۱۹۹۲ ) مثبت (جهت پيشگيري از سالمند) .
۹-
پروبيوتيكها به تيتر جايگزيني براي آنتي بيوتيكها: از وسط دهه ۱۹۵۰ يا بعد، استفاده از آنتي بيوتيكها در تغذيه طيور معمول شويد .
هنوز مكانسيم دقيق اثرات داراي فايده اينها ناشناخته باقي مانده ميباشد اما با اعتنا به تحقيقات، آنتي بيوتيكهاي محرك رشد تأثير خويش را از راههاي تحت اعمال مي كنند: ۱-كاهش تعداد ميكروارگانسيم هاي روده كه الزاماً بيماريزا نيستند ولي مي توانند موجب در جا تي كاهش رشد شوند و امكان جذب مواد مغذي (به اين استدلال اوايل صنعت شدن رويش طيور در جيوه به كار گيري شد) .
۲-كاهش ضخامت ديواره روده: سهولت جذب مواد .
۳- از بين بردن ميكروارگانسيم ها مضر كه باعث تحريك ايمن مي شوند به اينها بجاي محرك رشد، اجازه دهنده پرورش نام بردند .
۴-جلوگيري از بروز نماد هاي فقدان مفقر بعضي مواد معندي مثل Pr البته امروزه بدليل مصرف بسيار در تراز ذيل (سطح درماني) بدنبال باعث مقاومت ميكروبي توليد باقي مانده آن ها در جنس هاي دامن گرديده مي باشد .
كارشناسان براي جايگزين اينها، پروبيوتيكها را معرفي كردند (مهمترين دستاورد) به سه استدلال هوز نمي توتان آنتي بيوتيك هاز از جيوه حذف كرد: ۱-وجود بيماري هاي روده اي : فراوانترين بيماري متعاقب حذف درمان پيشگيرانه آنتي بيوتيكي و انتريت لكتروتيك (NE) مي‌باشد .
۲-كاهش با ميكروبي لاشه جهت توليد امنيت غذايي . ۳-صرفه اقتضاي چون در بخش اعظمي مواد: هزينه افت فعاليت اين جنازه عمده از هزينه داره است . در بخش سوم بامقايسه في مابين پروبيوتيك، آنتي بيوتيك و آنزيم مي پردازيم .بخش
دوم: آنزيم: ۱-تعريف و تاريخچه: پروتئنهائي با ساختمان مولكولي سه بعدي مضاعف پيچيده اند كه واكنشهاي بيوشيميايي بدن موجودات زنده به ويژه هضم مواد غذايي سرعت مي بخشد . او‌لين آنزيمي كه آدم آن را جداسازي و شناسايي كرد، دايستاز يا آميلاز بود كه در سال ۱۸۳۳ از عصارهٔ ماست بدست آمد . (استفاده از آنزيمها بخصوص در دامهاي مجوز توصيه مي شود چون سيستم گوارشي انها هنوز كامل شدن نشده مي باشد .) در شراي چه يك مرغ گوشتي برنا از بضاعت و توان فوقالعاده اي در تبديل طعام باوزن برخوردار مي‌باشد البته حدوداً ۲۵% از انرژي تام (كاملاً) و ۵% از نيتزوژن دريافتي را از نحوه مدفع دفع مي نمايد .
۲-دلايل استفاده از آنزيم ها: ۱- از في مابين بردن مواد ضد تغذيه اي موجود در غذا نظير تباگلوكانها واسيد فيتيك .
۳-افزايش (فراهمي زيست) قابليت استرس با نشاسته و Pr جانور در ديواره سلول گياهي . ۳- امداد با سيستم آنزيمي پرنده .
۴-ارزان خيس تمام شدن جيره (مسائل اقتصادي) .
۳-مكانيسم
عمل آنزيمها: دستكم سه مكانيسم سفارش شده است: ۱-كاهش وزيسكوزيته محتويات روده: مهمترين مكانيسم آنزيمها به شمار مي رود كه علت آن تجزيه كه از NSP هاي محلول مي‌باشد ذخيره دوچندان آب در روده و تعديل چشمگير بين مواد غذايي . ۲- تخريب ديواره سلولي گياهان و در سود ارتقا قابليت استرس به مواد مغذي موجود در محتويات دانه غلات: كم مي باشد . ۳- تغيير و تحول ميكروفلور روده: وزسيكوززيته – كند نمودن سرعت عبور مواد غذايي – افزايش امكان نشر باكتريهاي جانور در روده و علاوه بر اين ،NSP هاي مو جود در جيره سوسيتراي قابل تخميري را براي اين باكتريها فراهم مي كنند - - فعاليت و تعداد باكتريهاي ميكروطور – رقابت با پرنده مواد غذايي آنزيمها با تأثير بر NSP ها و – وزيسكوزينا، بطور قابل توجهي مانع ازدياد جمعيت و ميكروفلور روده مي شوند .
-انتخاب
آنزيم مطلوب براي جيره هاي غذايي طيور: بطور كلي بايستي وضعيت فيزيولوژيكي ، نواد مواد تشكيل دهنده جيره و مساله اقتصادي در نظر گرفته شود .
مثلاً در جوجه هاي جوان مي توان از پروتئاز، آميلاز وليپاز استعمال كرد در حالي كه در تعيين نياز نمي باشد در جيره هاي دربردارنده جو و با يولاف بتا گلوكانارها؛ گندم و چاودار دربردارنده زايلانازها + آرابينوزا يلاناز ۵-اثر
عدمو وجود آنزيم بر جيره هاي غذايي: امروزه ثابت شده مي‌باشد كه هيچ ماده غذايي خامي، قيمت غذايي بدون نقص ندارد چه بسا جيره هاي دربردارنده ذرت و سويا كه با قابليت و امكان هضم بالاتر هستند .
كز و همكاران در سال ۱۹۹۴، دانيك و همياران ۱۹۹۹، داگ ها و همياران محترم، كوچر و همياران ۲۰۰۲، متلوتي و همياران ۲۰۰۳ ، مسائلي و مياحي ۱۳۸۲ (آويزاع ۱۵۰۲) بخش
سوم: بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات: هيچ تفاوت معني‌داري بين گردهها ديده نمي شود ۱۳۸۲ ، ۲۰۰ قطعه جوجه يكروزه از نژاد گوشتي را گرفتند و بطور تصادقي به ۵ تيم مساوي با چهار تكرار تقسيم كردند . A و E : جيره عادي + پروبيوتيك تجارتي بيوپلوس آب A و E: جيره عادي + پروبيوتيك تجارتي بيوپلوس آب (گروه E آنتي بيوتيك هم از طرز آب آشاميدني اخذ كردند) . B: جيره معمول + آنزيم آويزايم ۱۵۰۲ C: جيره معمولي + آويزايم + بيوپلوس آب D: تيم كنترل با جيره معمولي .
كليه اين افزودنيهاي غذايي (پروبيوتيك، آنزيم و آنتي بيوتيك) با نوعي بر بازدهي غذايي جوجه هاي گوشتي مؤثر هستند اين تأثيرات بويژه در خصوص مقدار دان مصرفي و ضريب تبديل غذايي مي‌باشند و دو از نظر آماري مفهوم دار مي باشد در برخي هفتهاختلافات في مابين گروهها باشيم مي خورد، اما در نقطه پايان سه هفته اول و سه هفته دوم اين تأثير در موضوع گروههاي دريافت كننده پروبيوتيك (A، Cو E) نسبت به گروهي كه تنها آنزيم اخذ كرده بود (B) عمده و عمدتاً در سه هفته اوليه مشاهده شد . همينطور معين شد كه به كار گيري توأم از بيوپلوس آب (حاوي سويه هاي باسيلوس سوبتيلس CH۲O و باسليوس ليشن فورميس CH۲۰ ) و آويزايم ۱۵۰۲ (حاوي آميلاز، پروتئاز و زايلاناز) در جيره جوجه هاي گوشتي ، نسبت به بكارگيري هر كدام از آن ها به طور مجزا، مزين چنداني ندارد . همچنين اين تحقيق نشان اعطا كرد كه در بازه استفاده از بيوپلوس آب، تجويز آنتي بيوتيك لينكواسپكين هيچ تداخل اثر و يا اين كه تأثير سويي توليد نمي نمايد . بزكورت در تركيه ۱۹۹۹ (مطالعه اثر افزودنيهاي آنزيمي، آنتي بيوتيكي و پروبيوتيكي ) به اين نتيجه رسيد كه اضافه كردن هر سه جور از اين مكملها يا اين كه جيره غذايي به تنهايي و در تركيب با نيز در ارتفاع زمان پرورش، بطور مضمون‌ داري سبب ارتقاء وزن ندارد نقطه نهايي ۶ هفتگي و افزايش وزن هفتگي جوجه هاي تيمار نسبت به گروه شاهد شويد . در نقطه پايان هفته هاي ۳ و ۶ و همچنين پايان تست وزن گروهي كه پروبيوتيك بهمراه آنتي بيوتيك اخذ كرده بودند، عمده از بقيه گروهها بود همچنين مشاهده كرد ضريب تبديل غذايي و اندازه و از صرفي در هيچ يك از گروههاي تيمار اختلاف مفهوم داري با گروه شاهد نداشت .
سود
گيري و پيشنهادات : ۱-استفاده از پروبيوتيك (همچون تجارتي بيوپلوس آب) براي جوجه هاي گوشتي بويژه در سه هفته اول عصر پرورش جهت بهبود بازده توليد سفارش مي شود .
۲-استفاده از آنزيم (همچون آويزايم) در جيرههاي بر شالوده ذرت سويا جهت بالابردن مقدار هضم غذا كه نهايتاً كاهش مصرف خوراك و صرحه اقتصادي بهمراه دارااست سفارش مي شود .
۳-استفاده توأم از دو اختر و افزودني خوراكي نظير بيوپلوس آب و آنزيم در جيزه ذرت سويا نسبت به بكارگيري هر يك از آن ها با تنهايي مزيت چنداني ندارد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۱۹:۴۸ ] [ ت.ج ] [ نظرات (0) ]

 يكى از فرآيند با اهميت در تغذيه مرغان تخمگذار در تراز زمانى ميان انتقال به قفس تا پيك ايجاد مى باشد زمان انتقال در كشورهاى ديگر معمولا يك هفته قبل از استارت تخمگذارى يعنى حدود 18 هفتگى مي باشد در اين مدت كوتاه مرغ چند وظيفه حساس را بايستي به انجام برساند.

دستگاه جوجه كشي

با محيط جديد عادت كند تخمگذارى را استارت كرده وبا درصدى خوب ادامه دهد و سرنوشت رشد بدنى خويش را بي نقص نمايد بنابراين جهت تامين اهداف فوق و به فعل درآمدن گنجايش ژنتيكى مرغ به برنامه تغذيه اى مناسبى احتياج مى باشد كه سطوح بالاى مواد مغذى مسئله نياز مرغ را تامين كند گاهى زمان ها تامين نيازهاى مرغ تحت برنامه هاى تغذيه اى معمول در مرغداريها مضاعف ايراد مى گردد زيرا هميشه ارتقا نياز مرغ به مواد مغذى با ارتقاء مصرف خوراك هماهنگ نمي باشد بدين ترتيب درچنين مواقع بحرانى بايد خوراكى قويتر ازنظر انرژى و مواد مغذى ديگر زمينه مصرف قرار گيرد روشهاى معمولى تهيه و تنظيم جيره هاى مرغان تخمگذار برمبناى تعيين نيازهاى فردى مرغان به مواد مغذى متفاوت در فرآيند گوناگون ايجاد مى باشد سپس بر پايه ميانگين مصرف خوراك در گله جيره زمينه نيار را فرموله مى كنند لذا احتياجات هر مرغ با مصرف مقدار ميانگين گله برآورده مى شود .اين راه و روش محاسبه درگله هاى كهن سال كه نسبتاً تمامي مرغان در درحال حاضر توليد بوده و مصرف غذاى ناچيز وبيش يكسانى دارندايده آل مى باشد ولى در زمان انتقال تا پيك توليد تمامى مرغان از حيث حالت فيزيولوژيك يكسان نيستند در چنين گله هايى معمولا دودسته مرغان كاملا متمايز وجود دارند: 1- آندسته از مرغهايى كه هنوز به توليد نيامده اند و در فيض غذاى كمترى مي خورند . 

2- آنهايى كه توليد شان استارت شده و غذاى بيشترى مى خورند بعبارت ديگر در چنين گله هايى متوسط مصرف طعام معناى صحيحى نداشته و فقط عددى است فرضى كه حد اواسط في مابين اين دو تيم مى باشد .
حال اين سوال پيش مى آيد كه آيا در چنين سطح اى تعيين نيازها و مقدار طعام مصرفى مرغان برمبناى گله رويكرد صحيحى است ؟ احتمالا نيكي در حقيقت دراين تراز انجام چنين روشى مضاعف منحرف كننده نيز مى باشد براى نمونه اگر بخواهيم مقدار كلسيم جيره يك گله تازه منتقل شده به قفس را برمبناى مقدار نياز كلسيم مرغان تخمگذار فرموله نماييم ولى ميزان مصرف غذاى گله هنوز در‌حد پايينى باشد مقدار كلسيم مرغان بطور تئورى 5% حساب و كتاب مى شود . در حقيقت مقدار كلسيم محاسبه گرديده بسيار فراتر از حد زمينه نياز هر دو مجموعه بوده و موجب زخم رساندن به مرغان و كاهش خوش خوراكى خوراك مي‌شود مرغان به تخم نيامده در اين روش تاثير نامناسب حساب و كتاب ميزان غذاى مصرفى برمبناى ميانگين مصرف غذاى روزمره گله نشان داده مى شود درچنين مواقعى جهت جلوگيرى از تغييرات شديد فرمول غذايى كه در فيض محاسبه ميانگين مصرف خوراك ممكن هست واقعه بيافتد خوب تر مي باشد نسبت برآورد مصرف غذايى مرغانى كه در درحال حاضر ساخت مى باشند مبادرت نمود . عموما جيره اى كه احتياجات غذايى مرغان در اكنون توليدى را كه 90-80 گرم غذا مصرف مى نمايند تامين كند احتياجات بقيه مرغان گله را نيز برآورده مى سازد مصرف چنين جيره اى بايد نسبتاً از مقطع انتقال به قفس تا مدت پيك توليد ادامه يابد .

اين جيره بر پايه سكو حرارت محيطى در بين 32-18 درجه سانتى گراد تهيه و تنظيم گرديده ميباشد چنانچه سكو حرارت محيط از 32 رتبه بالاتر رود مي بايست نسبت به تغييرات جيره جهت خنثى كردن اثرات كاهش مصرف طعام مبادرت نمود درچنين مواقعى بايد كليه اقلام جيره را به جز انرژى به ميزان 12-10% بالا برد در صورتي‌كه درجه حرارت محفظه كمتر از 18 جايگاه سانتى گراد بشود در اين شرايط نيز بايد كليه مواد مغذى جيره را به جز انرژى به ميزان 12-10% كاهش بخشيد بدين ترتيب سفارش مى شود كه از اين جيره براى تمامى گله هاى تخمگذار در دوران في مابين انتقال به قفس تا پيك ساخت استفاده نمود تا زمانى كه قابليت استفاده ازميانگين مصرف طعام مقدور گردد آن‌گاه از تراز پيك توليد يعنى زمانى كه سطح مصرف خوراك تثبيت شده و همگي مرغان در حالا ساخت مى باشند ميتوان با استعمال از اندازه مصرف خوراك و همينطور نيازهاى غذايى مرغان در هر مرحله خاص از ساخت نسبت به فرموله كردن جيره مطلوب مبادرت نمود .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۰:۲۳ ] [ ت.ج ] [ نظرات (0) ]

 1- نفروپاتى جوجه هاى برنا : بروز تلفات به ميزان 5 درصد در در بين جوجه هاى برنا حتى در جوجه هاى يكروزه با ضايعات كليوى و نقرس احشايى مشاهده مى گردد علت مولد اينگونه تلفات تابه حالا شناخته نشده است ولى به لحاظ مى رسد كه نبود ويتامين A و تغييرات ناشى از آن در تمامي ها و گاهى كمبود پروتئين جيره غذايى مرغان مامان در پيدايش اين عارضه نقش دارا‌هستند و در كالبد گشايى ، رسوب دركليه ها و نقرس احشايى قابل مشاهده ميباشد .

دستگاه جوجه كشي
2- عارضه محروميت از آب در در ميان گزارش هاى اثرات پاتولوژيكى محروميت از آب به دوران طولانى ، اختلاف نظرهايى وجود دارد و پيدايش اين عارضه به دنبال بيماريهاى كليوى كه موجب نقرس احشايى مى گردند گزارش شده ميباشد ولى يافته هاى بافت شناسى اين زمينه را تائيد نمى نمايد در مطالعات ميكروسكوپيك تغييرات كليوى در اين عارضه چندان مشخص و معلوم نمي باشد و فرضيه مشابه بودن اين دسته ضايعات با تغييرات كليوى ناشى از بيماريهاى پولتها و بيمارى گامبورو چندان قابل پذيرش به نظر نمى برسد .
3-
نقرس احشايى تاكيد اين نكته خيلى ضرورى به لحاظ مى رسد كه نقرس احشايى بيان كنده نارسايى شديد كليوى بوده و خود آن به عنوان يك بيمارى تلقى نمى شود بديهى است در پرنده ها ، متاع دفعى متابوليسم پروتئين ها به چهره اسيد اوريك مى باشد آنگاه اختلال دراعمال لوله هاى كليوى به سرعت موجب ارتقاء اوره خون شده و به دنبال آن كريستال هاى اورات در مرحله سروزى اعضا محوطه صدرى ، بطنى ، غشاهاى سينوويال مفاصل وغلاف تاندونها رسوب نموده و نهايتاً نقرس احشايى پديدار مى گردد . ولي نارسايى اعمال لوله هاى كليوى ممكن هست درارتباط با ضايعات اول ى لوله ها يا ناشى از فشار حاصل از انسداد حالبها و شاخه ها ى آن‌ها باشد در آثار كالبد گشايى بسته به نارسايى گوناگون بوده ولى اكثراً تورم همگي ها به يار تجمع اورات در تمامي ها ، پريكارد وعضله قلب ، كپسول كبدى وريه ها قابل مشاهده است .
4-
نفريت Nephritis اين كلمه و واژه بيانگر آماس و تورم نفرونهاى همگي هست كه با التهاب مويرگهاى گلومرول كليه معين شده و به رخ خراب يا مزمن پيدايش مي كند و دربرگيرنده گلو مرولونفريت ، نفريت انترستيتال و پيلو نفريت مى باشد .
الف
– گلومرولونفريت اين عارضه در حالتي كه چه به طور پهناور فيس مى دهد ولى ظاهراً از حيث اقتصادى نقص‌ خاصى را ايجاد نمى كند و به علت اختصاصى نبودن نشانه ها بالينى و ضايعات كالبد گشايى اين بيمارى اكثرا غير قابل تشخيص هست مگراينكه تغييرات گلومرولها در جراحات ريزبينى خيلى شديد باشد اين عارضه مى تواند به دنبال سموم آفلاتوكسين و يا اين كه برخى از عفونها به طور ثانويه ايجاد شود .
ب
– نفريت انترستيتال يا اين كه نفريت همراه با فازايش بافت بين نسجى و ضخامت ديواره عروق كپسول مالپيگى ، اين عارضه اكثراً درنفريت حاصل از برونشيت عفونى IB با تعالي شدن تمامي ها ، رنگ صورتى و رگه رگه شدن حاصل از رسوب اورات در جوجه هاى برنا مبتلا به سويه هايى از ويروس برونشيت عفونى كه به تمامي ها رغبت دارا هستند يا در اثر برخى از سويه ى واكسن ها مشاهده مى شود تجمع سلولهاى التهابى به ويژه در ناحيه ميانى خيلى پر رنگ مي باشد و بخشهايى از لوله هاى كليوى كه در گير ضايعات دژنراتيو و نكروز شده اند بيان‌كننده مراحل خراب بيمارى مى باشد ودر طيور بهبود يافته اين مدل ضايعات بتدريج به تجمع محدود لنفوسيتها تبديل گرديده و ضايعات لوله ها ترميم پيدا مى كنند و اين امر بيان كنده آن مي‌باشد كه همگي هاى جوجه هاى جوان در پيش‌رو عفونت اوليه مقاومت كرده اند وبه مقطع رشد باقى باقي مانده و صرفا حساسيت اين مدل پرندگان به عفونت و استرس ها ارتقا يافته و ممكن مي‌باشد سبب به تشكيل سنگهاى ادرارى شود .
ج
– پيلونفريت ( آماس كليه و لگنچه ) اين عارضه در سال هاى قبل بيشتر در مرغان تخمگذار ديده مى شود علت بيمارى ناشناخته مي باشد برخى از مولفين اين عارضه را به عنوان نفريت انترستيتال طبقه بندى نموده اند زيراواكنشهاى درون لوله هاى كليوى نسبتا پر رنگ مي‌باشد درمراحل خراب بيمارى ، همه ها به شدت متورم به رنگ صورتى و رگه رگه شدن حاصل از رسوب اورات درجوجه هاى برنا مبتلا به سويه هايى از ويروس برونشيت عفونى كه به تمامي ها تمايل دارا‌هستند يا اين كه در اثر برخى از سويه ى واكسن ها مشاهده مى شود تجمع سلولهاى التهابى به ويژه در حيطه ميانى خيلى برجسته ميباشد و بخشهايى از لوله هاى كليوى كه دچار ضايعات دژنراتيو و نكروز شده اند بيان‌كننده مراحل وخيم بيمارى مى باشد و در طيور بهبود يافته اين نوع ضايعات بتدريج به تجمع محدود لنفوسيتها تبديل شده وضايعات لوله ها ترميم پيدا مى نمايند و اين فرمان بيان‌كننده آن است كه تمامي هاى جوجه هاى جوان درمقابل عفونت نخستين مقاومت كرده اند به زمان پرورش باقى باقي‌مانده و فقط آلرژي اين گونه پرنده ها به عفونت و استرس ها ارتقاء يافته و ممكن است باعث به تشكيل سنگهاى ادرارى شود .
5-
نفروز اين كلمه و واژه به بيمارى كليوى خصوصاً آنهاييكه با ضايعات پارانشيم همگي ها ياور باشد اطلاق مى گردد كه در اثرها كالبد گشايى همگي ها غالبا به طيور يكسان رنگ پريده و متورم مى باشند و گاهى نيز ممكن مي باشد بسته به استدلال مولد وميزان ضايعات تغييراتى ديده شود به حيث مى برسد كه سمومى آلى به تنهايى يا به يار سموم معدنى حاذق به ساخت نفروز باشند .
6-
سنگهاى ادرارى در حالا حاضر اين عارضه به تيتر يكى از شايعترين مورد ها نارسائيهاى كليوى در طيور تخمگذار محسوب مي‌گردد ولي اين عارضه از بيمارى پولتها و پيلونفريت متمايز بوده و غالبا در 50 درصد موردها به عنوان برهان مرگ مرغان تخمگذار در دوران توليد تلقى مى گردد از ضايعات عمدى اين عارضه اتساع حالبها به علت تشكيل شدن سنگ ها به همراه نظارت نامتقارن بافت كليوى كه گاهى موجب ناپديد شدن اين ارگان و پيدايش نقرس احشايى مى گردد محسوب مى شود و بررسي شديد اين ارگان ، فيبروز بينابينى ، اتساع لوله هاى كليوى و رسوب در آن‌ها به همراه تخريب كم با التهاب كم مشاهده مى گردد در صورتي‌كه چه برهان مولد اين عارضه ناشناخته ما‌نده مي‌باشد ولى محروميت از آب ، بيش از اندازه بودن ميزان كلسيم جيره غذايى دراثناى عصر پرورشى ، عفونت برونشيت عفونى ياحتى واكسيناسيون ، با ويروس برونشيت عفونى را در تشكيل شدن سنگهاى ادرارى مفيد قلمداد مي كنند ولى هنوز مقدار نقش آن ها چندان معين نشده مي باشد .
7-
نفروپاتى تغذيه اى : الف – فقدان ويتامين مطالعه نفروپاتى تغذيه اى در ماكيان سبب به سفارش بكارگيرى غذاهاى سبز جهت جلوگيرى از اين عارضه گرديده مي باشد پرنده ها برنا كه در معرض نبود ويتامين A قرار گرفته اند معمولا درعرض 3 هفته تلف مى شوند ودر كالبد گشايى اين نوع پرندگان رسوب اورات در آزمايش هاى ريز بينى بدن به همراه اتساع حالبها دراثر تجمع اورات در درون آن‌ها ديده مى شود .
ب – سستى و بيحالى ناشى از سديم : عقديده بر اينست كه مسموميت نمكى موجب نارسائى شديد كليوى و نقرس احشايى مى گردد مصرف بيش از مقدار سديم كلرايد براى ماكيان سمى هست بدين ترتيب بكارگيرى اين ماده غذايى اشتها آور در آب آشاميدنى به ميزان زياد موجب بروز نارسائى در سيستم قلبى – عروقى مى شود و ضايعات كليوى مشابه به گلومرولواسكلروزيس استعمال بيش از اندازه سديم در جيره غذايى موجب ضايعات كليوى شديد در ماكيان جوان مى گردد درحقيقت فرم وخيم نارسائى كليوى به هم پا نقرس احشايى و نهايتا مرگ به سرعت حادثه مى افتد و در كالبد گشايى حالبهاى كليوى با اورات انباشته ى شديد ديده مى شود مكانيسم حقيقى اينگونه ضايعات اگر چه شناخته مي باشد ولى به حيث مى برسد كه در ارتباط با عدم بالانس بودن سديم و پتاسيم باشد زيرا اكثرا در موقع اضافه كردن پتاسيم به جيره عارضه مشاهده مى گردند ظاهراً سديم براى نفرونها سمى ميباشد به ويژه در‌صورتي‌كه به رخ آنيونهاى متابوليزه از قبيل سيترات ، استات ، بى كربنات ، مونوكلوتامات و غيره به كار گيري شوند .
ج – نفروپاتى ناشى از كلسيم : اگر كلسيم به مقدار 3 درصد بجاى مقدار طبيعى 6/0 – 10 درصد در جيره غذايى در لحاظ گرفته شود ضايعات كليوى بروز كرده و سرنوشت دراثر نارسائى شديد همگي ها و نقرس احشايى مرگ فرا مى رسد فيبروز بينابينى و رسوب اورات درباره ي ركليه ها و سنگهاى آهكى در حالبها به هم پا ارزيابي پررنگ تمامي ها مشاهده مى شود .
8- بيمارى پولتها : يا اين كه مونو سيتوز طيور يا بيمارى تاج آبى : اين عارضه در قبلي مسول خسارات مضاعف در گله هاى تخمگذار شناخته گرديده است در صورتيكه چه فاكتورهاى محيطى ، دست اندركاران تغذيه اى و عامل ها بيماريزا در بروز اين بيمارى ناشناخته باقيمانده است در فرم وخيم ، پيلونفريت خراب مشاهده مى گردد اين عارضه را بايستي از پيلونفريت خراب حاصل از برونشيت عفونى تشخيص تفريقى داد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: دستگاه جوجه كشي،
موضوع:
[ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۵۰:۵۵ ] [ ت.ج ] [ نظرات (0) ]

 گذشته از جوجه ريزي اولي اقدام بعداز ارسال گله به كشتارگاه، تخليه كودمي‌باشد . بعدازخارج كردن بدون نقص كودو جاروكشي، كليه وسائل و تجهيزات غير ثابت لانه بايستي بازشده وجهت شستشو به بيرون ازآشيانه منتقل شوند . بعد آشيانه وتجهيزات و ادوات ثابت آن توسط آب خيسانده گرديده وسپس شسته شوند . دراين تراز خوبتر هست كه ازدستگاهها ويا پمپهائي كه آب رابافشار به خارج ميفرستند استفاده نمود .استعمال از مواد منزه كننده وشوينده نيز دوچندان موثراست .درهنگام شستشو مي بايست توجه كرد كه مراحل كار ازبالابه پائين باشد، به اين ترتيب كه ابتدا سقف را شستشو نموده وسپس ديواره ها وكف شستشو شود . عمل شستشو در همه نقاط، منافذ، زوايا، وروديهاي هواكشها وغيره . . . مي بايست به خير وبادقت وحوصله انجام گيرد .

دستگاه جوجه كشي
مبادرت بعدي انجام اولين سطح ضد عفوني مي‌باشدكه بهتراست توسط ماده ضدعفوني كننده تركيب درآب انجام شود .
در فيس لزوم سمپاشي بر درمقابل حشره‌ها موذي از قبيل سوسك و كنه با حشره كشهاي مناسب .
پيشنهاد ميشود كه يك تست باكتريولوژيكي فيس گيردتا بتوان شايسته ترين دسته تركيب ضدعفوني را بسته به وضعيت محل انتخاب نمود .
دو‌مين وآخرين تراز ضد عفوني پيشين از جوجه‌ريزي ،بصورت گازيا بخار فرم آلدئيدو بااستفاده از فرمالين ميباشد،كه اصطلاحاً اين تراز رادود دادن ميگوئيم . اين عمل درصورتي مي‌تواند مؤثر باشد كه لانه كاملاً بسته بوده وكليه منافذو سوراخها مسدود شده باشد . اگر قابليت و امكان مسدود كردن بي نقص آشيانه وجود نداشته باشد، كه اين تراز بصورت اسپري كردن محلول فرما لين انجام شود .
ميزان
پرمنگنات و فرمالين بشرح پايين است: ●فرمالين 40%، 40ميلي متر + نصف مقدار فوق پرمنگنات جهت يك متر مكعب فضا . مي بايست اعتنا داشت هنگام ضد عفوني رطوبت آشيانه ها حدود 75%وحرارت 25درجه سانتيگراد باشد .
●در آشينه هايي كه به دليلي نتوان منافذ آن را مسدود نمود و يا آشيانه هاي گشوده مي توانايي يك ليتر فرمالين40%را با 9 ليتر آب تركيب و به فيس اسپري جهت 50متر مربع به كارگيري نمود .در اين اكنون جايگاه حرارت آشيانه ها نبايستي از 25 جايگاه سانتيگراد كمتر باشد .
توجه:
● جهت ضد عفوني با گاز فرمل از ظرف فلزي يا اين كه سفالي با حجم كافي به كارگيري شود (حداقل پنج برابر حجم فرمالين و پرمنگنات) .
● مقدمه پرمنگنات را باطن ظرف ريخته آنگاه فرمالين را بر روي آن بريزيد . عكس اين عمل باعث انفجار خواهد شد .
●حتما از ماسك ضد گاز به كار گيري كنيد .
● همت فرمائيد حتي المقدور از ظروف بيشتري جهت ضد عفوني استعمال شود تا سود عمل مؤثرتر باشد .
درصورتي كه درگله گذشته بيماري كوكسيديوزوجودداشته، اضطراري ميباشد يك مرحله ضدعفوني ديگر،قبل ازنصب تجهيزات آشيانه انجام گيرد .اين ضدعفوني باآهك وسولفات آمونيوم انجام ميشود . به اين نحوكه جهت هر100مترمربع ازسطح كف آشيانه ،10 كيلوگرم آهك و 20 كيلوگرم سولفات آمونيوم رابطور يكنواخت برروي كف آشيانه پخش نمود وسپس جهت مقادير فوق تقريبا 100ليتر آب رابرروي آن اسپري نمود .
●درصورت نياز به اين مرحله ضد عفوني،بايستي قبلي ازدود دادن انجام گيرد بعبارت ديگر تراز دود دادن بايدهميشه پاياني مرحله ضد عفوني لانه باشد .
●بايد توجه داشت درحين اجراي روند گوناگون ضدعفوني پرسنل حتماًاز تجهيزات حفاظتي مانند ماسك وغيره به كار گيري نمايند .
●بستر وسطح مزرعه از كود،پوشال واصولاً هر جور مواد آلي يا اين كه باقيمانده هاي آن پاكسازي وهيچ آثاري از مواد زايد ديده نشود .
●دانخوري،آبخوري ولانه هاي تخم گذاري وتمامي ابزار ،وسايل مرغداري از لانه ها بيرون وپس از تطهير وضد عفوني ظريف در محل مطلوب وبهداشتي نگهداري شود .
● سيستمهاي تهويه اعم از هوادهي،هواكشها ،هيترها ودستگاههاي برودتي پس از خروج كود و وسائل شستشو ،جرم گيري ،پاكسازي وضد عفوني گردند .
●جهت نبرد با حشرات وجوندگان ناقل بيماري ها،آشيانه ها وكارخانه خوراك وديگر مكانهاي موضوع نياز ،از سموم جونده كش وحشره كش قدرتمند ومناسب به كارگيري شود .
● با استفاده از آب فشار كار كشته وآب گرم كليه قسمتها و زوايا ،سقف وديوارها از بالا به پائين وهمچنين كف لانه ها وقسمتهاي بيروني وبطور كلي همگي نقاط داراي اهميت ومشكوك بطور دقيق شستشو گردند . پس از شستشو با آب از محلولهاي ضد باكتري وضد ويروس مطلوب و مؤثر براي ضد عفوني آشيانه و وسايل آن به كار گيري شود .
مخازن آب ولوله آبخوري پاك سازي ، جرم گيري وضد عفوني شوند .پيشنهاد مي شود از محلول كلر به ميزان 200 ppmبراي ضد عفوني سيستمهاي آبخوري به كارگيري شود .
● سيلو و وسائل توزيع دان پس از تخليه وپاكسازي با محلولهاي مناسب ضد باكتري وضد قارچ شستشو و ضد عفوني گردند .
●دقت شود هنگام شستشو پس آب ناشي از آن كه دربردارنده اجرام ومواد شيميايي مي باشد بطور اصولي و سواي آلوده سازي محفظه و اطراف مزرعه از نحوه سيستم فاضلاب / چاه از دسترس بيرون شود .
● توصيه مي شود پس از خاتمه همگي عمليات تميزكاري وپاكسازي وضد عفوني دوران دو هفته آشيانه ها خا‌لي مانده ودرب آنان مسدود بماند .اين زمان مجال بسيار خوبي براي تهيه و تنظيم اقلام قضيه نياز واحد است .
● سه روز قبلي از ورود جوجه تمام امكانات تست وآماده شده باشند . پوشال نو، تميز، خشك وعاري از هر مدل آلودگيهاي قارچي واجرام خارجي پس از ضد عفوني با گاز فرمالدئيد در كف سالن گسترده شود .
●ضد عفوني كارخانه خوراك ، انبار وسائل ، معابر وبطور كلي تمامي قسمتهاي مزرعه وابزار آلات مصرفي همزمان با ضد عفوني پاياني آشيانه ها وبا استفاده از فرمالين انجام پذيرد . اطمينان حاصل شود كه كليه بخشهاي داخلي مزرعه كاملاً ضد‌عفوني گرديده وپاك مي باشند .
●پس از طي فرآيند بي نقص ضد عفوني ورود هر جور وسائل وابزار به باطن مزرعه منوط به پاك سازي وضد عفوني آنست . رعايت نكات ايمني براي كارمندان (استفاده از دستكش ، ماسك، خرقه منحصربه‌فرد ) در تمامي فرايند فعاليت با مواد ضد عفوني كننده اعم از گاز يا مايع حتمي هست .
● به خواسته پرهيز از ورود بيماري هاي طيور از خارج ،كاركنان از هر نوع تماس يا نگهداري طيور وماكيان در منازل پرهيز وبه اماكن آلوده و كثيف رفت وآمد ننمايند .
تالار و تجهيزات موضوع به كار گيري بايد بخوبي ضد عفوني شده باشند .مادرهاي مصنوعي به موقع مي بايست شروع به فعاليت نمايند . مقدار گيري سكو حرارت سالن بايد در تراز جوجه انجام گيرد و قضاوت نهايي را بايستي در خوي جوجه‌ها كاوش كرد .يكي از هدف ها داراي اهميت عصر ابتدايي رشد تحريك اشتهاي جوجه‌هاي جوان مي باشد .سكو حرارت بالا سبب كاهش اشتها و به دنبال آن مشكلاتي نظير كاهش رويش و عدم يكنواختي آينده گله خواهد شد .با گرم شدن بيش از حد محفظه جوجه‌ها عملكرد مي‌نمايند در بخشها خاصي ازدحام يابند و رفتار آنها نشان دهنده وجود حالت تنش زا در محفظه مي باشد . بنابر اين به طور حتم كارداران علايم داراي ارتباط ديگري نيز ديده خواهند شد . ممكن هست جوجه‌ها رغبتي به تحرك نداشته و اكثر زمان ها لبريز سرو صدا باشند ، كه اين پديده با افزايش صداي جيك جيك هم پا هست و در گله‌هاي تبارك تقريبا" به طور پيوسته ادامه مي‌يابد .در چنين وضعيتي وضعيت آب و غذا تحت تاثير قرار گرفته زيرا جوجه‌ها رغبتي به تكان و تكاپو نداشته در سود سرعت رشد و مالامال در آوري دچار مشكل مي‌شود . وجود تنش گرمايي نخستين اغلب ممكن مي‌باشد به پيدايش برگشت ناپذير هم جور خواري و پر كني باعث شود . احتمال دارد شاخص ترين آرم گرم يا سرد شدن پرندگان چسبندگي مقعد باشد، در اين وضعيت مدفوع چسبناك شده و به پرهاي ناحيه پاييني مقعد مي‌چسبد . همچنين ممكن ميباشد اين مورد در اثر عفونتهاي حاصل از اشرشيا كلي باشد البته 15تا20 درصد احتمال دارد از دماي غير مناسب باشد . راهنماي مرتبه حرارتي كه در ذيل آمده است به تيتر سكو حرارت حداكثر و براي دوري از مشكلاتي از قبيل گرمازدگي و همينطور افزايش اشتها پيشنهاد شده ميباشد .

سكو
حرارت مورد نياز جوجه ها
در
صورت گرم كردن كل سالن
در
رخ استعمال از مادرهاي مصنوعي

دماي
سالن -استفاده
از مادرهاي مصنوعي: در بازه زماني كاربرد مامان تصنعي و مصنوعي دماي تالار بايد 25تا27 درجهء ساتنيگراد باشد .رتبه حرارت سالن همانند مامان تصنعي و مصنوعي بايستي كاهش داده شود تا در نهايت در 24تا27 روزگي به به 20تا22 جايگاه رسد .درجه حرارت تحت مادر تصنعي و مصنوعي در اولِ جوجهريزي بايد29 تا 31 جايگاه سانتيگراد در لحاظ گرفته شده باشد و به تدريج به طور متوسط روزمره 2/0 تا 3/0 مرتبه كاهش يابد .

گرم كردن كل سالن: زماني از تجهيزات گرم كننده كل تالار به كار گيري مي گردد در مقدمه بايد حرارت در سطح جوجه‌ها 29تا31درجه در حيث گرفته شود .دماي تالار با اعتنا به مرتبه حرارت و موقعيت آن‌ها به تدريج كاهش داده مي شود تا سرانجام به 20تا22 رتبه در 21 تا 24 روزگي برسد .

رطوبت اندازه رطوبت در هچر در انتهاي دوره جوجه‌كشي بالا مي باشد (حدود 80%)در سالنهايي كه از مامان تصنعي به كار گيري نمي‌شود، بويژه در صورتي‌كه از آبخوري پستانكي استعمال شود رطوبت نسبي سالن اندك خواهد بود (حدود25%) .در بيشتر سالنهاي سنتي كه تامين مرتبه حرارت توسط مادرهاي تصنعي رخ مي‌گيرد، به استدلال ساخت رطوبت به عنوان فراورده فرعي احتراق روطوبت نسبي فراتر و در حدود 50% مي باشد به مراد ممانعت از شوك وارده به جوجه‌ها در هنگامي كه از دستگاه جوجه كشي به سالن رشد منتقل مي‌شوند، لازم مي باشد كه رطوبت نسبي تالار در هفته اول رشد به زير 60% نرسد، زيرا در اين وضعيت جوجه‌ها استارت به از دست دادن آب تن خود مي‌كنند، كه اثر منفي در عملكرد آنان و به خصوص بر يكنواختي آن‌ها خواهد داشت .ايجاد رطوبت بويژه در وقتي كه از واكسن ضد كوكسيديوز به كار گيري مي‌كنيد، دوچندان اساسي هست چون برقراري چرخه پيروزي آميز زيست اووكيستها از روش بستر جهت ايجاد مقاومت نسبت به بيماري اضطراري هست . برقراري چنين چرخه‌اي در بسترهاي خشك با پيروزي كمتري يار ميباشد . در شراي سالن مجهز به نازل و اسپري براي خنك كردن تالار در جايگاه حرارت گرم فصل‌تابستان باشد، از اين وسايل براي وصال به مرحله مطلوب رطوبت ميتوان استفاده كرد در‌صورتي‌كه چنين امكاناتي در دسترس نباشد، مي‌توان ظرفهاي والا در باز آب را در جلوي هيترها قرار داد تا رطوبت سالن را قابل قبول‌تر كند . جوجه‌هايي كه در رطوبت مناسب نگهداري مي‌شوند، با خلل ها كمتري از قبيل از دست دادن آب بدن روبرو گرديده و گله به طور كلي آغاز بهتر و يكنواخت تري را خواهد داشت . همچنانكه جوجه‌ها رويش مينمايند مقدار رطوبت نسبي مطلوب كاهش مي يابد رطوبت نسبي بالا در سنين بالاي 18 روزگي ميتواند سبب ساز به از دست رفتن كيفيت بستر و محفظه مطلوب براي پرورش ميكروارگانيسمها گردد .
رابطه
دما و رطوبت همگي حيوان‌ها گرماي بدن خويش را از روش تبخير تنفسي و از نحوه پوست به محفظه پيرامون خود پس مي دهند . چنانچه رطوبت نسبي محفظه بالا باشد ، دفع حرارت تبخيري كاهش مي‌يابد و دماي ظاهري بالا مي رود . دمايي كه پرنده شم مي كند به دماسنج كم آب و درصد رطوبت محيط بستگي دارد . بالا بودن رطوبت نسبي دماي ظاهري را بالا برده در صورتي كه در رطوبت نسبي پايين دماي ظاهري را در همان سكو حرارت دماسنج كم آب زير مي آورد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: دستگاه جوجه كشي،
موضوع:
[ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۶:۱۶ ] [ ت.ج ] [ نظرات (0) ]

 اين بررسي به منظور ارزيابي تاثير سطوح متعدد مواد مغذي و مكمل ها و افزودني هاي جيره بر تقويت سيستم ايمني و تاثير آن بر جواب ايمني سلولي و ايمني همورال ماكيان انجام گرديده است . اين مطالعه برگرفته از پژوهش ها و آزمايشات علمي داراي اعتبار رخ گرفته بوسيله متخصص ها تغذيه طيور بر روي انواع گوناگون طيور تجاري تغذيه گرديده با سطح ها متفاوت مواد مغذي مي باشد كه در طي اين تحليل با دقت به مكانيسم دفاعي سيستم ايمني طيور و رابطه بين تغذيه و سيتم ايمني طيور و همينطور اهميت مواد مغذي در ساخت كفايت ايمني و پيدايش جواب ايمني در حد مطلوب، ميتوان اثرات مثبت سطح هاي انرژي، ليپيدها، پروتئين و آمينو اسيدها، ويتامين هاي A،E،C،D و ويتامين هاي ب كمپلكس (B2 ،B6 وB12 )، مواد معدني شامل سديم، كلر، روي، مس، آهن، سلنيوم، منگنز و كبالت و افزودني هاي بيولوژيكي مثل پروبيوتيك ها و همينطور بره موم را مشاهده نمود كه بر اين مبنا تاثير مثبت مواد مغذي بر تقويت سيستم ايمني امري اثبات گرديده ميباشد .

دستگاه جوجه كشي


مقدمه
با توجه به افزايش روزانه جعيت، نياز به منابع غذايي مسئله‌اي حساس است . از منابع غذايي مسئله نياز انسان مي‌توان به گوشت سپيد اشاره كرد كه رويش طيور مقام ويژه‌اي را در اين قضيه ايفا مي نمايد . در رويش طيور پيشگيري از وقوع بيماري ها از شيوه اجراي صحيح برنامه‌هاي امنيت زيستي مي‌باشد و در‌صورتي‌كه احتمالاً اشكالي در اجراي برنامه‌هاي امنيت زيستي پيش آيد و بيماري به وقوع بپيوندد، مي بايست مطمئن بود كه طيور از لحاظ كارايي سيستم ايمني در حد مطلوبي قرار دارا‌هستند و توانا به دفاع از خويش مي‌باشند . كارآيي سيستم ايمني در اين مرحله سبب كاهش تلفات و ضرر و زيان مي‌شود . رويه هاي مختلفي براي بالا بردن كارآيي سيستم ايمني وجود داراست و پژوهش ها زيادي نيز در اين مسئله رخ گرفته مي‌باشد . علاوه بر تعيين ژنتيكي، بعضي از كارداران غيرژنتيكي مثل غلظت مواد معدني جيره قدرتمند مي باشد كه تظاهر ژن هاي مسئول جواب ايمني را از طرز توليد تغيير در اندازه بلوغ سيستم ايمني و همينطور ميزان آنتي بادي‌هاي توليد شده در برابر عفونت‌ها تغيير تحول دهد . با اعتنا به اين كه درحال حاضر انگيزه از رشد طيور تجاري رسيدن به بيشينه و كمينه دما وزن آخري و حدااكثر توليد تخم‌مرغ به ازاي هر واحد مصرف غذا مي‌باشد، ميان صفات توليدي و پاسخهاي سيستم ايمني و صفات مربوط به مقاومت به بيماري ها اتحاد منفي‌اي وجود دارااست . به عنوان نمونه اين وحدت منفي ميان ساخت و ايمني سبب مي گردد كه در سويه‌هاي لبريز ايجاد كارايي و تكامل سيستم ايمني ضعيف‌تر باشد . احتمال دارد يك عدد از دست اندركاران ايجاد‌كنندة يك صدايي منفي بين صفات توليدي و پاسخ هاي ايمني در طيور، تأمين همة احتياجات فيزيولوژيكي از نحوه مصرف اقلام خوراكي محدودي نظير مواد مغذي و اندازه دسترسي آن ها باشد . فنوتيپ هايي با وزن پاياني حداكثر نسبت به سويه‌هايي با وزن‌نهايي پايين‌تر، جواب هاي ايمني ضعيف‌تري را در برابر آلودگي‌هاي ناشي از ا‌كولاي و تيتراسيون آنتي‌بادي سلول هاي ايمني از خويش نشان مي‌دهند . به اين ترتيب امروزه در آميخته‌هاي حاصل از سويه‌هاي تجاري احتمال پيدايش هر دسته نقص‌ در جواب هاي ايمني بيشتر از هر هنگامي حس ميگردد . علاوه بر تعيين ژنتيكي، برخي از عوامل غيرژنتيكي مانند غلظت مواد مغذي جيره، قدرتمند اند كه تظاهر ژن هاي مسئول پاسخهاي ايمني را از روش توليد تغيير و تحول در اندازه بلوغ سيستم ايمني و همچنين مقدار آنتي‌بادي ساخت شده در برابر عفونت ها را تغيير دهد .
جيره‌نويسي در طيور عمدتاً براساس شاخص هاي توليدي مثل رشد، ساخت تخم و بازدة مصرف غذا انجام مي‌شود، فلذا غالباً از اعتنا به معيارهاي حتمي براي پاسخ هاي سيستم ايمني چشم‌پوشي مي‌شود، چرا كه مواد مغذي همينطور بر روي تكامل سيستم ايمني و حجم آنتي‌بادي توليدي تأثيرگذار مي‌باشد . در طول فاز خراب سيستم ايمني، بيشترين احتياجات تغذيه‌اي سبب سنتز و آزاد شدن پروتئين فاز حاد (APS) از كبد مي‌شود . براي تأمين تلاش مطلوب لكوسيت‌ها، احتياجات انرژي و اسيد آمينه در اين تراز بيش از احتياجات غذايي معمول هست . اثر متقابل ميان مواد مغذي متنوع و عدم توازن نسبت ها و سميت اين مواد مغذي باعث به نقص‌ در فيزيولوژي طبيعي جوجه و متعاقباً ايراد در همت سيستم ايمني ميگردد .
با توجه به اين كه تغذيه نقش دوچندان مهمي را در جهت حفاظت صاحبخانه برعليه يورش دست اندركاران بيماري‌زا بر عهده دارد، كمبود در تغذية طيور قادر است اثرات متعددي بر روي وظايف سيستم ايمني داشته باشد كه اين اثرات غالباً زيان آور ميباشند . همچنين قابل به ذكر است كه بخش اعظم تغييراتي را كه متخصصان تغذيه در جداول نيازهاي تغذيه‌اي طيور در سال هاي اخير منظور كرده‌اند مربوط به تأثير مواد مغذي در تلاش سيستم ايمني طيور ميباشد .
سيستم
ايمني طيور و گونه هاي آن:
ايمني مشتمل بر دو مدل است: 1-
ايمني غيراختصاصي 2-
ايمني اختصاصي ايمني
غير اختصاصي: اين دسته ايمني مشتمل بر مكانيسم‌هاي ارثي بوده كه سبب مقاومت در طيور ميشود ولي در عمده مواقع به نظر عدم برنامه‌هاي بهداشتي، اين نصيب قضيه دقت قرار نگرفته و با به كار گيري از واكسن يا آنتي‌بيوتيك تندرست گله تأمين مي شود .
برخي ازاين مكانيسم‌ها عبارتند از: ژنتيك:
بعضي از پرندگان گيرنده‌هاي مربوط به عوامل بيماري‌زا را ندارند و بعضي پرنده ها نيز به طور ژنتيكي به ويروس لكوز لنفوئيد مقاوم مي‌باشند .
ساختار
آناتوميك: بسياري از ارگانيسم‌هاي بيماري‌زا كاركشته به نفوذ به بدن از شيوه پوست و غشاهاي مخاطي تندرست نبوده و اصطلاحاً در ترشحات مخاطي ‌گير مي‌افتند، يا برخي از بيماري‌هاي عفوني، كمبودهاي تغذيه‌اي و حالت محيطي باعث آسيب‌پذيري پوشش‌هاي دفاعي بدن (پوست و مخاطات) شده وزمينه را براي ورود عوامل بيماري زا مهيا مياورد .
جمعيت
ميكروبي طبيعي: پوست و روده‌ها به طور طبيعي حاوي جمعيت ميكروبي فراواني هستند كه بازدارنده از برتري اجرام فرصت طلب، براي ساخت بيماري ميشوند . استفادة نامعقول از آنتي‌بيوتيك‌ها و بهداشت ضعيف، تعادل جمعيت ميكروبي را بر هم خواهد زد .
مژه
‌هاي تنفسي: بعضي از قسمت هاي سيستم تنفسي از مژه‌ها پوشيده گرديده كه مانع از ورود كارداران بيماري‌زا مي‌شوند . در صورتي كه هواي سالن از كيفيت خوبي برخوردار نباشد (گرد و غبار و آمونياك) مژه‌ها به تدريج تلاش خود را از دست ميدهند .
تغذيه‌، محفظه (استرس، گرما، سرما)، سن (معمولاً برنا خيس و مسن‌تر حساس‌ترند)، متابوليسم بدن و دست اندركاران مكمل از عواملي هستند كه مكانيسم‌هاي ايمني‌زايي را زير تأثير قرار مي‌دهند .
ايمني
اختصاصي: كه
مشتمل بر دو قسمت: 1- ايمني هومورال 2- ايمني سلولي ايمني
هومورال: ايمونوگلوبولين‌ها (آنتي‌بادي‌ها) و سلول هاي توليد كننده آن، اجزاي تشكيل دهندة سيستم ايمني همورال مي‌باشند كه هر آنتي‌بادي ضد ويروس صرفا گيرنده ويروس خودش را دارااست (آنتي‌بادي ضد ويروس نيوكاسل، براي ويروس لارنگوتراكئيت گيرنده ندارد) .
طيور بعد از آن از قرار تصاحب كردن در برابر كارداران بيماري زا سه دسته آنتي‌بادي توليد خواهند كرد كه IgM، IgG و IgA ميباشند . ايمنوگلوبولين G، يك آنتي بادي حفاظت كننده اساسي در طيور بوده و توسط اكثر تستهاي سرولوژيك اندازه‌گيري ميگردد و 5 روز سپس از مواجه شدن با برهان بيماريزا قابل رديابي بوده و طي 3 تا 5 هفته به اوج رسيده و متاقباً به تدريج كاهش مي‌يابد .
سلولهاي توليدكنندة آنتي‌بادي ها، لنفوسيت هاي B ناميده ميگردند كه اين سلول ها در كبد، كيسة زرده و مغز استخوان ساخت گرديده و به بورس فابريسيوس انتقال مي يابند . تخريب بورس فابريسيوس در سنين زير در اثر ويروس گامبورو و مارك سبب ساز ميشود تا پرنده نتواند در برابر بيماري ها مقاومت نموده و يا به واكسيناسيون پاسخ مؤثر بدهد . ميكروب هاي بيماري‌زا بعد از آن از ورود به بدن به وسيله ماكروفاژها بلعيده مي شوند و بعد از آن ماكروفاژ‌ها ميكروب ها را به لنفوستيهاي B عرضه مي‌دارند . اين سلول ها هم 5 روز سپس از عرضه، آنتي بادي ايجاد مي نمايند . اين وقفة زماني به حافظه مهيا شدن و تكثير تعداد موضوع نياز از سلولهاي B هست . در صورتي كه پرنده براي توشه دوم با هيمن بيماري مواجه شود، جواب سريع خيس و آنتي‌بادي عمده ساخت خواهد شد . اين پروسه اساس واكسيناسيون مي‌باشد . آنتي‌بادي ها كار كشته نيستند تا ويروس‌ها يا باكتري ها را به طور مستقيم از در بين ببرند بلكه با اتصال به ميكروبهاي بيماري‌زا و مهار گيرنده‌هاي آن ها فعاليت مي نمايند . اين عمل بازدارنده از اتصال ميكروب ها به گيرنده سلول هاي انگيزه مي شود . به تيتر مثال ويروس بيماري برونشيت عفوني كه گيرنده‌هاي آن بوسيله آنتي‌بادي ها اشغال شده، توانا به اتصال و نفوذ به سلول هاي پوششي ناي (سلول هدف) نخواهد بود . آنتي‌بادي هاي متصل شده همچنين منجر عدم تحرك ميكروارگانيسم گرديده و بعد راحت‌تر به وسيله ماكروفاژ‌ها تخريب مي گردند .
ايمني
سلولي (لنفوسيت T) اين نوع ايمني دربرگيرنده تمام سلول هايي مي باشد (به جز سلولهاي توليد‌كنندة آنتي‌بادي) كه ويژگي برخورد با آنتي‌ژن را دارا هستند و دارنده منشاء با لنفوسيت B ميباشند اما تمايز و تفكيك آن ها در تيموس صورت ميگيرد . لنفوسيت‌هاي T در مقايسه با لنفوسيت‌هاي B از تنوع بيشتري برخوردارند كه لنفوكين‌ها را ساخت ميكنند و بعضا ديگر مستقيماً ميكروب‌هاي بيماري‌زا را تخريب كرده و برخي ديگر جواب سلول هاي B، ماكروفاژ‌ها و بقية سلولهاي T را تقويت مي‌نمايند . گروهي ديگر از سلولهاي T اثر مهاركنندگي دارند . سيستم ايمني سلولي زماني موضوع اعتنا قرار گرفت كه مشاهده شد پرندگاني كه بورس آن ها زخم ديده هنوز توانمند به مقاومت و غلبه در برابر بيماري ها مي باشند .
يك
پرنده به دو روش در برابر يك بيماري مقاومت مينمايد كه عبارتند از: 1- توليد آنتي‌بادي متعاقب واكسيناسيون و يا مواجهه با بيماري كه اصطلاحاً ايمني فعال اسم دارااست . هر دليلي كه بر اجزاي همورال يا سلولي سيستم ايمني تأثير داشته باشد ميتواند ايمني فعال را دستخوش تغيير كند .
2- اخذ آنتي‌بادي از راه و روش تخم‌مرغ يا اين كه ايمني غيرفعال كه پرنده در ساخت اين آنتي بادي‌ها نقش نداشته و در اصل آنتي‌بادي‌هاي مادري هستندكه در زرده، آلبومين و ديگر مايعات تخم‌مرغ وجود دارد .
براين اساس به طور كلي عامل ها سركوب يا تضعيف سيستم ايمني در طيور باعث ارتقا آلرژي به اشكال عفونت ها و بيماري‌ها مي شوند . انواع استرس‌ها با ساخت اثرات منفي بر روي سيستم ايمني طيور موجب شدت به چنگ آوردن و پيچيده شدن فرآيند بيماري‌زايي كارداران عفوني ميشوند . به طور كلي سيستم ايمني كارآمد در طيور ياري شاياني در پيشگيري از بيماري‌ها و ساخت زمينة مناسب براي پيدايش حداكثر بضاعت و توان توليدي مينمايد كه در اين بازه به نقش تغذية گوناگون و موادسازنده معدني و رابطه در بين كيفيت جيرة غذايي در توان سيستم ايمني طيور بستگي دارااست .
مكانيسم
دفاعي در طيور محيط سالن در موقعيت رويش متراكم جوجه‌ها، همواره مشتمل بر طيف وسيعي از ميكروارگانيسم‌هايي ميباشد كه به طور هميشگي با سيستم ايمني در هم اكنون رقابت مي‌باشند . بطور كلي دست اندركاران بيماري‌زاي مهاجم از طريق آنتي‌بادي‌هاي مترشحه از نوتروفيل ها و يا اين كه حاصل از ميكروب هاي غيرفعال و ضعيف شده (واكسنها) سركوب گرديده و نهايتاً لاشة سلولي اين مهاجمين از طريق فعاليت بيگانه خواري حذف ميگردند . اين مكانيسم دفاعي براي در دست گرفتن پاتوژن هاي خارج سلولي مانند باكتري‌ها و همچنين در برابر عوامل بيماري‌زاي درون سلولي مانند ويروس ها بازدهي كاملاً مؤثري را از خويش نشان داده مي‌باشد . براي تقابل بر عليه كارداران بيماري‌زاي درون سلول همانند ويروسها، اين مكانيسم ايمني بواسطة سلولهاي CMI نقش با اهميت را بر عهده دارااست . در اين مكانيسم با اعتنا به اين‌كه قابليت و امكان از بين بردن عامل ها پاتوژن از روش ترشح آنتي‌بادي وجود ندارد فلذا به كمك تزريق سيتوتوكسين لنفوسيت‌هاي مدل T، به داخل سلول آلوده، نتيجتاً تخريب سلول و از در بين رفتن ويروسها قابليت پذير ميشود . سيستم ايمني در برابر ورود عامل ها بيماري‌زا، تركيبات متنوعي را مثل پروتئين‌هاي فاز حاد، آنزيم‌هاي پروتئوليتيك و هيدروليتيك، راديكالهاي اكسيژن و مشتقات نيتروژن را براي از بين بردن پاتوژن هاي تعرضآميز يا اين كه سلولهاي كثيف ساخت مي‌نمايد .
اجزاي
اصلي سيستم ايمني لنفوسيت‌ها هستند كه نقش آن ها شناسايي آنتي‌ژن‌ها مي باشد و از اين راه‌ها پاسخ ايمني را به وجود مي آورند كه اين فعاليت توسط گيرنده‌هاي غشاء سلولي انجام ميگيرد و شامل دو دسته هستند: لنفوسيت‌هاي B,T لنفوسيت هاي T در پاسخ ايمني كمپاني مي‌كنند و سبب ساز بوجودآمدن پلاسموسيت‌ها مي شوند و مسئول ايجاد آنتي‌بادي و ايمني هومورال مي‌باشند .
اجزاي ديگر سيستم ايمني غدة تيموس است كه دو وظيفه حساس دارد: 1-
ساختن لنفوسيت‌ها در قسمت قشري 2- ساختن مادة همورال بوسيله سلول هاي پوششي كه باعث تحريك لنفوسيت‌هاي محيطي ميشوند .
اجزاي ديگر سيستم ايمني طيور غدة بورس فابريسيوس است . برداشتن بورس فابريسيوس در بازه زماني معاش باعث نبودن آنتي‌كورها و عدم تشكيل مركز ها زايشگر گره‌هاي لنفاوي (اين مركز ها محل تجمع سلولهاي B ميباشد كه از نظر ايمني برخورد نشان مي دهند و با تهاجم آنتي‌ژن‌ها اندازة آن ها تغيير تحول مي‌كند) و پلاسموسيت‌ها مي‌گردد ولي تعداد سلولهاي T در خون و يا بافت‌ها كاهش نمي‌يابند و سيستم ايمني سلولي سلامت باقي باقيمانده شمار متعددي از محققين بورس را به عنوان محل ايجاد ايمونوگلوبولين‌ها ذكر نموده‌اند . بورس ممكن مي‌باشد داراي نقش محافظتي در انتهاي دستگاه گوارش باشد زيرا آنتي ژن‌هايي كه وارد فضاي داخلي بورس مي گردند موجب تحريك قسمت مياني اپي‌تليال فوليكولي و ترشح پادتن مي گردند . (اپي تليال محل قرار گرفتن سلول هاي لنفوئيدي هست كه خويش اين ياخته‌هاي اپلي‌تليال جاي خود را به لنفوبلاستها و لنفوسيت‌ها مي‌دهند) .
سيستم ايمني جوجه مشتمل بر بورس فابريسيوس، تيموس، مغز استخوان، طحال، غده هاردين، لوزه‌هاي سكومي و گره‌هاي لنفاوي نخستين هست . مكانيسم‌ پاسخهاي ايمني صرفا زماني فعال ميشود كه بافتهاي ميزبان بوسيله يك آنتي‌ژن فرنگي مثل عفونت ويروسي يا باكتريايي زمينه تهاجم واقع شود . سرعت جواب ايمني در تعداد دفعات مواجه شدن با آنتي‌ژن بستگي داشته در حالي كه شدت پاسخ ايمني به كفايت ايمني جوجه ارتباط دارد .
با اين درحال حاضر كفايت ايمني خويش را به موردها ذيل بستگي دارد: 1-
تكامل سيستم ايمني 2- وجود كارداران تضعيف كنندة ايمني مثل انواع مايكوتوكسين‌ها از قبيل: آفلاتوكسين‌ها، اوكراتوكسين‌ها، فوزاريم B1 و T2-toxin مي‌باشند كه بيشترين اثر سوء را در عمل سيستم ايمني طيور را دارند .
3-
شدت عفونت 4-
حالت تغذيه‌اي 5-
عفونت هاي طولاني تر شده 6-
عفونت هاي مختلط 7-
بقيه موارد درشرايط تجاري در گله‌هايي كه در معرض عفونتهاي درمانگاهي يا اين كه پايين درمانگاهي ناشي از مورد ها پايين مي‌باشند پاسخ ايمني كمتر از حد مناسب به دفعات مشاهده ميگردد .
1-
بيماري بورس عفوني 2-
سندرم سوء جذب 3-عفونتهاي
ناشي از رئوويروس‌ها 4-
عفونتهاي ناشي از آدنوويروس‌ها 5-
عفونت ناشي از ويروس رتيكولو اندو تليوز 6-
مسموميت با سموم قارچي 7-
كوكسيديوز زير وضعيت ايجاد‌كنندة استرس از قبيل گرما، سرماي شديد، تراكم بسيار گله، غلظت فراوان آمونياك و نوسانات شديد جوي نيز جواب ايمني كمتراز ميزان مطلوب مي‌باشد .
عفونتهاي
مختلط رايج زير موقعيت تجاري بروز عفونت هاي مختلط بيش از آنكه يك استثناء باشد معمولاً به عنوان يك قاعده مطرح است . در بعضا از موردها عوامل استرس‌زا از روش ممانعت نمودن از بروز پاسخ ايمني، قادربه مستعد نمودن جوجه نسبت به عفونت مي باشند .
متداول‌ترين دلايل پذيرفته شده براي پيدايش پاسخ ايمني كمتراز حد مطلوب عبارتند از: 1-
تخريب نسبي يا بي نقص سيستم ايمني 2-
هضم ضعيف مواد مغذي 3-
جذب ضعيف مواد مغذي 4-
اجراي بيش از حد برنامه‌هاي واكسيناسيون 5-
عفونت‌هاي مختلط يا اضافه شده 6-
عدم كفايت ايمني 7-
عفونتهاي مزمن 8-
بعضا تركيبات دارويي بدين ترتيب مي‌توان به اهميت مواد مغذي، وضعيت تغذيه و هضم جذب آن ها در كفايت ايمني و بروز پاسخ ايمني در حد مناسب پي‌برد .
رابطه
در بين تغذيه وسيستم ايمني طيور امروزه عامل ها استرس‌زا و همينطور استرس، بخش مهمي در صنعت طيور محسوب مي‌شوند . مديريت اين دست اندركاران در جهت به دستكم رساندن جواب طيور به آن ها از اهداف مضاعف مهم مديران كارآمد مزارع مي‌باشد . در واقع استرس به پرنده اجازه نخواهد بخشيد تا تمامي توانايي‌هاي بالقوه خود را در رشد، ضريب تبديل غذايي و ايجاد تخم‌مرغ پيدايش دهند .
استرس همينطور بضاعت هاي پرنده در پاسخ‌هاي ايمني را كاهش ميدهند . در صنعت طيور مدرن، پرندگان به صورت ادامه‌دار و متداوم تحت تأثير كارداران استرس‌زاي مختلفي قرار مي‌گيرند . اين عامل ها استرس‌زا مي توانند منجر تغييرات هورموني، كاهش مقدار قبول غذا، تغييرات متابوليسمي در تغذيه و همينطور پيدايش ايراد در سيستم ايمني پرنده شوند . با اعتنا به اينكه تأثيرات نا مناسب اين كارداران افزاينده مي‌باشند، در جهت كاهش تعداد و شدت اين عوامل، استراتژي هاي خاصي بايد در نظر گرفته شوند . مواد غذايي از شناخته‌ترين مواد مؤثر بر نحوة پاسخ سيستم ايمني پرنده ها به بيماري‌هاي مختلف ميباشند . به طور معمول در خلال چالشهايي كه در فرآيند متفاوت پرورش طيور ايجاد مي‌شوند، مواد مغذي جان دار در جيرة غذايي در جهت رويش پرنده مصرف نشده و به مسيرهاي مختلفي منحرف مي گردند . به تيتر مثال در خلال چالش‌هاي ناشي از يك بيماري خاص، پروتئين‌هاي مو جود در بدن پرنده شكسته گرديده و آمينواسيدها با انحراف از مسير رويش صرف ساختن پروتئين‌هايي در جهت ارتقا جواب ايمني پرنده به آن بيماري مختص مي گردند . در خلال استفاده از اين آمينواسيدها، افزايش فاحشي در تعداد لنفوسيت‌ها، پروتئين‌هاي فاز حاد و همينطور آنتي‌بادي‌ها خواهيم داشت .
در پروسة يك بيماري، مكانيسم دفاعي مهم ترين اولويت خواهد بود و تغذية مناسب است كه كيفيت عالي و كارايي اين مكانيسم دفاعي را تضمين نموده و به پرنده كمك مي نمايد تا در برابر بيماري به پيروزي رسد . در هنگام زد خورد با بيماري، تغذيه‌اي مطلوب خواهد بود كه كليه نيازهاي غذايي بدن پرنده را در ارتفاع دورة معضل مرتفع سازد . اين نكته را مي بايست مدنظر قرارداد كه ايجاد و تجويز اين دسته جيره‌ها نبايد محدود به دوره‌هاي معضل باشد واز اين دسته جيره‌ها مي‌توان به تيتر ابزاري در جهت پيشگيري از تأثيرات نامطلوب استرس‌هاي مختلف، در سيستم‌هاي ايمني پرندگان مورد استعمال قرار اعطا كرد .
اين نوع جيره‌ها از يك‌سري منش پاسخ ايمني پرندگان را بهبود مي‌بخشند: 1-
تكامل آناتوميكي بافت لنفاوي 2-
ساخت موكوس 3-
ساختن مواد فعال ايمونولوژيكالي 4-
نشر سلولي 5-
فعال سازي و به گردش در آوردن سلولي 6-
كشتن پاتوژن هاي درون سلولي 7-
بهبود در فرآيند عادي سازي سيستم ايمني پرنده ها و متعادل كردن و تهيه كردن مراحل ايمني


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: دستگاه جوجه كشي،
موضوع:
[ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۴۹:۴۰ ] [ ت.ج ] [ نظرات (0) ]

 بعضي از برنامه هاي بهسازي در تشكيلات جوجه كشي تاكيد بسيار متعددي روي مواد ضد عفوني مي نمايد . چنانچه فعاليت بهسازي در بقيه مقاطع جا بجا كردن تخم مرغ ضعيف باشد بايستي به مصرف مواد ضد عفوني بيشتر اعتنا نمود . مديران واحدهاي جوجه كشي حتمي مي‌باشد كه دقت كامل نسبت به موازين بهسازي در قبل از تراز جوجه كشي جوجه كشي مبذول داشته و روي رئيس مزارع مرغ مادر تحليل داشته باشند .

دستگاه جوجه كشي

دراين باره چه نكات حساس بايستي مسئله دقت بستر حالت لانه هاي تخم گذاري قرار گيرند ؟ كف آشيانه تخم گذاري اولي سطحي مي باشد كه با تخم مرغي كه تازه از بدن مرغ خارج گرديده تماس پيدا مي نمايد .رطوبت سطح پوسته تخم مرغي كه جديد گذارده شده وسيله مناسبي براي حمله باكتريها به تخم مرغ مي باشد صرف نظر از جور ماده اي كه در آشيانه به فعاليت رفته (تراشه نجاري و غيره )اساسا مواد مصرفي مي بايست پاك و كم آب و عاري از مواد مدفوفي باشند .اگر آشيانه كثيف گرديده باشد مواد آن را عوض نماييد تا اطمينان حاصل شود كه تخم مرغ ها آلوده نمي شوند .
شرايط بستر در سالن مرغ هاي مادر معلوم مي سازد كه مواد داخل آشيانه ها تا چه حد خشك و پاك مي باشند .
ريزش آب ،فضاي ناچيز مي باشد و تهويه ضعيف منجر ارتقا اندازه رطوبت و مواد مدفوعي مي شود كه مرغ با خود به درون لانه ختم گذاري مي پيروزي .
نكته ديگري كه در كاهش آلودگي تخم مرغ هاي جوجه كشي اهميت با اهميت داراست انتخاب محل قرار دادن لانه تخم گذاري است .تخم مرغ هايي كه روي بستر يا روي اسلت نهاده مي شوند مقادير زيادي آلودگي باكتري هايي داشته و نبايد بخشي از تخم مرغ هاي جوجه كشي محسوب شوند .مرغ ها بعد از آن كه 3يا 4 توشه در جايي ختم مي گذارند به همان جا براي تخم گذاري هاي بعدي عادت مي كنند .از اين رو دوچندان حساس مي‌باشد كه يك هفته گذشته از آغاز تخم گذاري نسبت به قرار دادن آشيانه هاي تخم گذاري در محل هاي مناسب مبادرت گردد .
براي اين كه مرغ ها در4-5 هفته نخستين به استعمال از آشيانه هاي تخم گذاري تشويق شوند روي اسلب ها شيوه بروند و از نشستن آنان در جاهاي غير از لانه تخم گذاري جلو گيري فرماييد .
فضاي كافي براي آشيانه در نظر بگيريد (4-5 مرغ در آشيانه هاي عادي ) . آشيانه ها را در جايي قرار دهيد كه به آساني براي مرغ ها قابل دسترس باشند .
جمع
آوري و انتخاب : با بيرون كردن هر چه پرسرعت تر تخم مرغ ها از تالار مامان از نفوذ با كتري ها و پرورش اوليه جنين در تخم مرغ هاي جوجه كشي جلو گيري فرمائيد .روزي 4 جايگاه تخم مرغ ها را عده كنيد .آن گاه از جمع آوري فقط تخم مرغ هايي را كه عاري از كثافت ،ذرات مدفوع و خون هستند گزينش كرده و آنهايي را كه كنار گذاشتن يا اين كه رخنه‌ دارا‌هستند را كنار بگذاريد اكثري از ايجاد كنندگان همت مي كنند تا تخم مرغ هاي آلوده و كثيف را با استعمال ار تركيبات منزه كننده يا با سنباده زدن پاك كنند .از اين كار خود داري فرماييد چون سبب ساز پاك كردن كوكيكول كه اولين سد دفاعي پوسته در برابر باكتري ها ميباشد مي گردد همچنين در اثر سائيدن ممكن ميباشد كثافات به درون مشكل و فرج پوسته تخم مرغ رانده شود .
تخم مرغ هاي غير معمولي را نبايد جزء تخم مرغ هاي جوجه كشي قرار اعطا كرد زيرا اينها نسبت به آلودگي مهم تر بوده و با وجود آن كه از حيث باروري مشكلي ندارند اما در مقايسه با تخم مرغ هاي معمولي ،قدرت باروري آن ها كمتر مي باشد .تخم مرغ هايي كه قالب آنان داراي عيب و نقص جزئي مي‌باشند قابليت جوجه در آوري آن ها تقريبا 14 درصد كمتر ميباشد در صورتي كه اقتدار جوجه در آوري تخم مرغ هايي كه قالب آن ها گرد –جوش دار –چروكيده –نا صاف و غيره هست 35-89 درصد پائين تر از تخم مرغ هاي معمولي مي باشد .
به
سازي تخم مرغ هاي جوجه كشي : استفاده از تميز كننده هاي شيميايي بر روي مرحله تخم مرغ در بيشتر وضعيت براي خوب تر شدن قابليت و امكان جوجه در آوري ضرورتي ندارد .با اين وصف برخي تو ليد كنندگان براي به دستكم رساندن آلودگي هاي با كتري هاي متوسل به اين پاك كننده ها مي شوند .براي حصول شايسته ترين سود ،مواد ضد عفوني را به ميزانهاي توصيه شده رقيق كرده به رخ كف يا اسپري بلا فاصله آنگاه از اين كه تخم گذارده شد استعمال كنيد .محلول ضد عفوني بايد گرمتر از تخم مرغ باشد .مطمئن گرديد كه محلول ضد عفوني تمام سطح هاي تخم مرغ را فرا گيرد و تمامي ذرات گرد و خاك –شوره –پرها وذرات چوبي را كه به آن چسبيده از آن قطع كند .
با به كار گيري از پاك كننده در محلي عاري از گرد و خاك از مجدد آلوده شدن تخم مرغ جلو گيري فرمائيد .
ماشين هاي شستشوي تخم مرغ موقعي موثر فعاليت مي كنند كه آب آن ها هر دو ساعت يك توشه عوض شود يا اين كه آب نو در آن جاري باشد .از استفاده از رويكرد هاي ديرين غوطه ور سازي تخم مرغ ها در يك سطل آب صابون دار دوري نماييد .خطراتي وجود دارا‌هستند كه عبارتند از جايگاه حرارت نا مناسب محلول شستشو و عوض نكردن به موقع محلول .
انگيزه اصلي يك ساخت كننده تخم مرغ هاي جوجه كشي، بايد توليد تخم مرغ هاي منزه در لانه هاي تخم گذاري و كاهش هر چه بيشتر تخم هاي گذاشته گرديده روي بستر يا اين كه اسلت و عدم به كار گيري از تخم مرغ هاي آلوده و كثيف باشد .
جا
به جا كردن و مراقبت تخم مرغ هاي جوجه كشي : تا هنگامي كه تخم مرغ هاي جوجه كشي در شرايط محيطي سالن قرار داشته باشند به سرعت كيفيت خويش را از دست مي دهند . هرچه سريعتر اين تخم مرغ ها را به اتاقي كه از لحاظ محيطي تحت در دست گرفتن باشد منتقل نمايند، كيفيت و قدرت جوجه درآوري در آنها خوب تر مي شود در حاليكه تصاحب كردن تخم مرغ هاي جوجه كشي در تالار مرغ هاي مادر، با وجود رئيس مناسب، باز هم در معرض خطر آلوده و كثيف شدن مي باشد .
گزارش گرديده مي‌باشد كه ميكروب سالمونلا مي تواند از خلل و فرج پوسته در كمتر يك ساعت بعد از آن از آنكه تخم گذاشته مي شود بداخل آن نفوذ كند .
نطفه موجود در آنان ممكن ميباشد استارت به كار نموده و درنتيجه ميزان تلفات زودرس جنين دوچندان ارتقاء پيدا نمايد .اطاق هاي محافظت تخم مرغ در مزارع مرغ مادر و در شركت ها جوجه كشي مي بايست در حد 12يا20 مرتبه سانتيگراد نسبت به درجات پائين تر اين محدوده حرارتي قرار گيرد مناسبتر است چون تخم مرغ ها زماني از يك اتاق سرد تر برداشته مي شوند روي پوسته آن ها عرق كرده و مرطوب مي شود .كيفيت تخم مرغي كه به اين ترتيب عرق كرده در معرض خطر بزرگي قرار دارااست ،زيرا تراكم قطره چه بسا روي مرحله پوسته منجر تهسيل عبور ميكروار گانيسم ها از سوراخ هاي پوسته به درون تخم مرغ مي گردد .
در عملياتي كه تخم مرغ هاي جوجه كشي را در باطن باكس ها مي چينند احتياطات مخصوصي بايستي در محافظت كيفيت تخم مرغ رعايت گردد . شايسته ترين كار اين مي‌باشد كه تخم مرغ هاي جوجه كشي را يك شب قبلي از قرار دادن در باطن باكس ها در انبار محافظت كنند .
اطاق هاي مراقبت تخم مرغ در مزارع مرغ مادر بايد منزه و بهداشتي بوده و مجهز به يك تهويه مطلوب ،مرطوب ساز و گرم كن باشند ترموستات ها در اطاق هاي تخم مرغ اكثرا دقيق عمل نمي كنند و مي بايست آنان را موضوع بازديد قرار داد .دستگاه هاي مرطوب ساز را مرتبا منزه كرده و براي جلو گيري از آلودگي ،مقداري مواد ضد عفوني به آب طولاني تر فرمائيد .
قطع
سازي و حفاظت : مزارع مامان و جوجه كشي هر دو بايد از بقيه مرغداري ها و دامداري ها دور باشند تا از ورود اجرام بيماري زا جلو گيري شود .به همين دليل بايستي از ورود بازديد كنندگان به مرغداري و جوجه كشي جلو گيري نمود .
كساني كه در نصيب مرغ مادر عمل مي كنند براي هر درجه بازديد از مرغداري بايستي از چكمه هاي لاستيكي و رو پوشهاي ضد عفوني گرديده به كارگيري كنند .چكمه هاي لاستيك بهتر از پلاستيكي مي باشد چون ضد عفوني كردن آنها سهل تر انجام مي شود .چكمه هاي پلاستيكي شكننده بوده و حتي آن گاه از يكسري گام راه رفتن روي نقاط بتوني يا اين كه روي ريگ يا اين كه روي اسلت ها ممكن مي باشد شكاف پيدا نمايد .
شايسته ترين برنامه هاي بهسازي در جوجه كشي دربرگيرنده ساخت امكانات براي دوش گرفتن ،تعوض جامه ها و كفش ها براي كليه فعاليت كنان و بازديد كنندگان مي باشد .
طرح
و خط ايجاد : طرح تشكيلات جوجه كشي، خط و مسير عمل –افراد و هوا از به عبارتي راهي بايستي باشد كه تخم مرغ ها طي مي نمايند .تا جايي كه ممكن هست از درهاي يك طرفه بايستي به كارگيري كرد تا از بر گشت آلودگي از نقاط آلوده و كثيف به نقاط پاك جلو گيري شود .
بخش اعظمي از جوجه كشي ها وجود دارا‌هستند كه نمونه هاي بدي از طرح خط ساخت به شمار مي روند .ما يك عدد از آنها را مي شناسيم كه تخم مرغ ها براي رسيدن به اطاق محافظت تخم مرغ از در ميان تالار سكو بندي جوجه مي گذرد .در اين موسسه تخم مرغ ها را براي خواباندن در دستگاه ،دوباره از اطاق جوجه ها عبور مي دهند و آنگاه تخم مرغ ها را براي انتقال به سالن جوجه كشي از محل شستشوي سيني ها مي گذرانند .در تالار جوجه كشي هم گاهي پاك كاري دستگاه هاچر و حمل جوجه ها در يك دوران صورت مي گيرد .
اين مشكل‌ها به نگراني هاي مربوط به ضد عفوني و بهسازي اضافه مي شود اما با طرح ريزي صحيح تر و دقيقي طرح مي توان از اين موقعيت رهايي پيدا كرد .رطوبت و تهويه در جوجه كشي بايستي در طرح ريزي كلي موسسه موضوع ملاحظه قرار گرفته باشد .ايده ال اين مي‌باشد كه هر اطاق براي خويش سيستم تهويه جدا داشته باشد .اطاق هاي پاك علي الخصوص اطاق مربوط به تهيه و تنظيم واكسن به يك سيستم تهويه با فشار مثبت احتياج دارند ،در صورتي كه اطاق هاي كثيف مانند بخش سيني شويي و سالن هايي كه هاچرها در آن قرار دارا‌هستند بايد مجهز به سيستم تهويه بافشار منفي باشند .
سيستم هاي تهويه چه بسا الا مكان بايد هواي تازه و پاك را به باطن جوجه كشي پخش نمايد . رئيس بخش جوجه كشي كه معنا هواي تازه و پاك را به عنوان يك استدلال ضد آلودگي در حيث مي گيرد كمتر با خلل ها بهداشتي درگير مي شود مخصوصاً در فصل زمستان كه اكثري از جوجه كشي ها براي صرفه جويي در انرژي از تهويه كمتري مي‌خواهند به كار گيري كنند . تبادل و تعويض سرعت بالا هواي راكد و كثيف با هواي تازه هرچه زودتر يا عمده آلودگي را حذف كرده و به تيتر يك برهان ضد عفونت فعاليت مي نمايد .
پاك
كاري : همت وجداني براي تميز كاري از ضد عفوني كردن با اهميت تر ميباشد . همگي مواد ضد عفوني در پاك كاري مقدماتي مفيد مي‌باشند . ذرات و مواد آلي جان دار دردستگاه جوجه كشي منجر خنثي كردن مواد ضد عفوني مي شوند . بنابرين ،بهترين كار در منزه كاري در تميز كردن اين مي‌باشد كه نسبت به مصرف مواد ضد عفوني دقت كامل مبذول گردد .
ضد
عفوني : يكسري جور ماده ضد عفوني و بهداشتي براي مصرف در صنعت مرغداري وجود دارااست .
هر يك از آنها در محيط قابل قبولي بايستي موضوع استعمال قرار گيرد تا بيشترين تاثير را داشته باشد ph ،سازگاري با ساير كارداران شيميايي موضوع مصرف ،مقدار مواد الي جان دار ،درجه حرارت و رطوبت مي بايست همگي مسئله دقت قرار گيري .بعضا از اين مواد براي برخي امكانات جوجه كشي خورندگي دارا‌هستند .چه بسا وقتي محفظه براي تاثير شيميايي يك ماده ضد عفوني يا بهداشتي مطلوب باشد شما ممكن مي باشد به علت سميتي كه براي آدم و جوجه ها دارااست قوي به استفاده از آن نباشد .
كم تاثيري مواد ضد عفوني كه در مصرف اشتباه اين مواد به وجود مي آيد در شركت ها تجارتي جوجه كشي عموميت داشته و ممكن مي باشد دوچندان نيز گران تمام شود .از اين رو بر چسب روي قوطي ها را به توجه مطالعه كرده و از راهبرد هاي مربوطه پيروي نمائيد .
در شراي براي رقيق كردن بايد يك انس مواد ضد عفوني را در يك گالن آب تركيب كنيم اما شما 2 انس آن را دريك گالن رقيق مي فرمائيد هزينه ضد عفوني براي شما دو برابر مي شود .درصورتي كه يك فراورده به ميزان پيشنهاد گرديده نمي تواند تاثير كافي داشته باشد واجب است كه در باره مصرف آن تجديد نظر به كار آيد .
مواد بهداشتي سبب تقليل جمعيت ميكروبي شده از تكثير آنها جلوگيري نمايند . مواد ضد عفوني ميكروب ها را مي كشند .در اكثري از مورد ها ،يك ماده بهداشتي به عبارتي رقيق شده ي يك ماده ضد عوني مي باشد به طور كلي فرمول يك فراورده ،قدرت تاثير آن رامشخص ساخته و معلوم مي نمايد كه از آن به تيتر يك ماده ضد عفوني مي بايست استفاده كرد يا اين كه يك ماده بهداشتي .
در شركت هاي جوجه كشي ،يك كارمند آموزش ديده بايد از جزئيات مربوط به مصرف مطمئن يك ماده شيميايي در جوجه كشي اطلاع داشته باشد .مديريت براي هر يك از كاركنان به خطرها ناشي از هر يك از فراورده ها ارشادوراهنمايي نمايد .با اين وصف تعداد افرادي كه براي ادغام كردن و عمل كردن بااين مواد شيميايي در حيث گرفته مي شود بايستي محدود باشد .براي اين افراد بايد ماسك بدون نقص روي چهره و دستكش تهيه و تنظيم شود .
مواد ضد عفوني و مواد بهداشتي را با بر چسب هاي قابل رويت در يك محل مركزي با تهويه بي نقص محافظت كنيد .
ضد عفوني در كف تالار و اطاق ها را در نظر بگيريد بطوري كه كليه اشخاص بتوانند آن ها را ببينند .جهت اختلاط و پخش مواد ضد عفوني از دستگاه خودكار كه پيمانه ها و سيستم هاي مركزي براي مه پاشي دارد به كار گيري فرمائيد . يك نسخه از برنامه و راهبرد بهسازي خويش را در بايگاني نگهداري فرمائيد .به كار گيري درست از مواد شيميايي در جوجه كشي سبب اطمينان و تاثير بهتر برنامه بهسازي خواهد شد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: دستگاه جوجه كشي،
موضوع:
[ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۲:۵۸ ] [ ت.ج ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب